Jurament de nous Cavallers del Centenar de la Ploma

 

El passat 18 de Novembre, D.m. tingué lloc la solemne cerimònia de Jura de nous Cavallers del Centenar de la Ploma en l'iglésia de Sant Joan de la Creu, sita en el carrer Poeta Querol.

L'acte fon presidit per l'Excm. Jaime Sancho Andreu, rector de la Basílica de la Verge dels Desamparats i Canonge de la Catedral de Valéncia assistit pel Superior d l'Orde de les Carmelites Descalces Fray Miguel Hernansaiz López. 

La Cerimònia va començar en l'entrega de les Creus de l'Almoina de Sant Jordi, en dos categoríes; Ius Sanguinis i Pro Meritis a aquells que, per la seua brillant trayectòria en pro de la valencianía o víncul familiar en el Centenar de la Ploma se lis considera dignes d'esta distinció.


Posteriorment, en l'investidura dels nous Cavallers, de genolls davant de Deu, juren defendre la nostra Real Senyera, l'integritat territorial del Regne de Valéncia, sa llengua i sa cultura com a dignes hereus de l'antiga milícia Foral Valenciana. 

 

Acte seguit, i com establix la tradició del Capítul, el Lloctinent General del Centenar, l'Excm. Senyor En Bernardo Celda i Muñoz en nom de S.A.I. i R. N'Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm  Archiduc d'Àustria, dibuixant una creu tocant els muscles del novici el nomena Cavaller. 

Donem la benvinguda a tots ells, desijant de tot cor que l'amor que sentixen per la Pàtria i que els ha fet dignes de ser Cavallers, continuen en més força si cap la seua llabor en pro del nostre Regne de Valéncia. 


Finalisarem celebrarent un Sopar de Gala en el Casino d'Agricultura en un brindis d'honor per tots ells. 

Donar les gràcies a les Ordens i Associacions que vullgueren acompanyar al Centenar de la Ploma en dita cerimònia:

 • Orden Ecuestre del Santo Sepulcro
 • Orden Caballeros Santa María de El Puig
 • Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge
 • Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia
 • Tribunal de les Aigües de la Vega de Valéncia
 • Real Acadèmia de Cultura Valenciana
 • Honorable Clavariesa Festes Vicentines
 • Junta Central Vicentina
 • Cavallers Jurats Sant Vicent
 • Colege de l'Art Major de la Seda
 • Confraria de Sant Jordi Banyeres de Mariola
 • Llar-Escola Festes de Sant Bult
 • Caballeros de la Capa Española
 • Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza
 • Confraria de Sant Jeroni
 • Hermandad San Antonio Abad
 • Infanzones del Reino de Valencia

Tampoc podem ni deguem oblidar la colaboració altruista de la revista en llengua valenciana, Ucrònica Lliteratura i Vanguarda, repartint eixemplars entre els presents en el Sopar de Gala.