Solemnes actes de Creuament de nous Cavallers del Centenar de la Ploma


S.A.I i R. 
Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm
Archiduc d'Àustria
Príncep de Toscana, Príncep Real d'Hungría
Protector de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi
de Cavallers del Centenar de la Ploma
(q.D.g.) 

i en Son Nom

L'Excelentíssim Senyor En Miquel Ramón i Quiles
Lloctinent General de l'Insigne Capítul

Te l'honor de convidar a Costra Senyoria als solemnes actes de
Creuament per l'Espasa i Jurament de nous cavallers
d'este Insigne Capítul i a l'imposició d'insignies
de la Confraria de Sant Jordi que tindrà lloc, Deu mediant, 
el pròxim dia 31 de Març de 2017, a les 20:00 hores en la

Església de Sant Joan de la Creu (O.C.D.)
de la Ciutat de Valéncia, carrer Poeta Querol
Ingressaràn en l'Insigne Capítul 
i seràn creuats per l'espasa i creats Cavallers
els següents Senyors

Mossen Óscar Rueda i Pitarque
Mossen Francesc Tarazona i Santabalbina
Mossen Gerardo Andrés Rojo i Garbayo
Mossen Pablo J.Carreres i Gargallo
Mossen José Eduardo Puertes i Pérez
Mossen Ernesto Gómez i Gómez
Mossen Vicente Pons i Gamón
Mossen Antonio Ramón Pérez-Sanchis i Estal

Laus + Deo

Seràn condecorats en la Creu de Sant Jordi
de la Confrariía o Almoina de Sant Jordi
els següents senyors i senyores

Pro Meritis

Ilustríssim Sr. Don Enrique Fliquete i LLiso
Honorable Sra. Na María Jesús Coves i Torralba
Don Joan Josep Serra i Martí
N'Ampar Cabrera i San Félix
En Lluis Pérez i Pérez
En José Ramón Chirivella i Vila

Iure Sanguinis

Na Inmaculada Ramón i Quiles
Na María Paz García i PeñuelaOrde dels Actes

Recepció de Convidats Porta principal de l'Església
Formació del Capítuñ
Processó Claustral Capitular
Crida Capitular
Cerimònia d Creuament i Jura de nous Cavallers
Imposició de Creus de la Confraria de Sant Jordi
Tancament del Capítul
Sopar
      
Gravat de les Armes del Rei d'Aragó i Valéncia tret del llibre

"Aureum Opus Regalium Privilegiorum Civitatis et
Regni Valentiae, Cum Hisotira Cristianissimi Regis
Jacobi, Ipsius Primi Conquistatoris".
Impressum in Nobili Ac Magnifica Civitate Valencie