Valéncia prepara un Mant Històric Conmemoratiu per a la Verge dels Desamparats

Este dijous pel matí s'ha presentat en la Sala de la Fama del Museu de la Seda la campanya "Un poco de muchos", un proyecte en el que se va realisar un Manto Històric Conmemoratiu a la Verge dels Desamparats, teixit, confeccionat i bordat per artesans valencians. Per a dit proyecte se solicita, a tot aquell que vullga contribuir, ilusió, temps, amor i colaboració.


"Per a este proyecte és importantíssim que les entitats impulsores deguem saber arribar a molts, perque volem que siga molt solidaria en la 'Corona de Caridad' i una demostració del poble valencià, que baix el mant de la Verge, vullguen mostrar el seu amor i generositat. Per a fer esta crida, s'ha volgut mostrar l'esbós del mant, que normalment mai s'ensenya fins a estar terminat", ha comentat Maria Luisa Llorens, bibliotecaria i encarregada d'exposicions del Colege de l'Art Major de la Seda

 

Per a dur esta campanya, s'ha constituit una Junta Gestora formada per el Centenar de la Ploma, el Ateneo Mercantil de Valencia, la Interagrupación de Fallas, el Casino de Agricultura, Lo Rat Penat, la Cofradía de San Jerónimo del Colegio del Arte Mayor de la Seda, la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda i Na María Dolores Alfonso, Camarera de la Verge. Colaboren en la mateixa Bordados Angelita Suay i La Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados.

La campanya “Un poco de muchos”, du una série d'accions que es realisaràn en els pròxims mesos. Una d'elles consistix en que tots aquells que vullguen participar en el Manto i deixar en ell el seu recort ho podràn fer en varies jornades que s'organisaràn pròximament per a poder treballar en el bordador, Jaime Guillem (Angelita Suay), i ser més partícep en este proyecte. Ademés, les persones o entitats que realisen donatius i ho soliciten, se pondrà el seu nome en l'interior del Mant Històric.

 

Entre els assistents a l'acte, cap destacar la presència del Vicerrector de la Real Basílica de la Verge dels Desamparats, En Álvaro Almenar; la Camarera de la Verge, María Dolores Alfonso; i José Luís Albiach, President dels Seguidors de la Verge. Ademés, han assistit representants de totes les institucions gestores como el Presidente del Colege de l'Art Major de la Seda, Gonzalo Julián Orduña; el President de la Cofradía de San Jerónimo Colege de l'Art Major de la Seda, Eduardo Puertes; Vicente de Castro en representació de l'Ateneu Mercantil de Valéncia; En Manuel Sánchez Luengo, President del Casino de Agricultura; Guillermo Serrano de l'Interagrupació de Falles; el Lloctinent del Centenar de la Ploma, Bernardo Celda; el Vocal de la Junta de Govern de Lo Rat Penat, Juan Ferrández; i José Francisco Ballester Olmos, vicedecà de la Real Academia de Cultura Valenciana.