Armorial dels Cavallers del Centenar de la Ploma


Mossen Pasqual Martín-Villalba i Medina

Mossen Antonio Cantos i Camps

Mossen José María Boluda i Sanambrosio

Mossen Miquel RamonQuiles

Mossen Rafael Ferraro i Sebastià

Mossen Pedro Vicente Rubio i Gordo

Mossen Francisco de Cabello i Espacio

Mossen Salvador Perez-Marsà i Hernández

Mossen Daniel Francesc Vera i Sisternes

Mossen Jose Francisco Ballester-Olmos i Anguis
 
 

Mossen Juan de Torres i Navarro

Mossen Alfredo Candel i Peris-Julià


Mossen Vicente Latorre i Valero

Mossen Francisco Javier González i de la Fuente

Mossen Ricardo Martínez i Valls

Mossen Guillermo Martínez i Casañ

Mossen José Agustín Sánchez i Quintana

Mossen José-Vicente Gabriel de Ballester i Dolz

Mossen Francisco Pérez-Marsà i Hernández

Mossen Angel Sánchez i García

Mossen Rafael Llombart i Asís
 


Mossen José Antonio de Andrés e Ibañez

Mossen José Leto Melero  i Crespo

Mossen Juan Miguel Gómez i Benítez


Mossen Jaime Sancho i Andreu

Mossen Miguel Ángel Poveda i Criado

Mossen Agustín Sánchez i Quintana

Mossen Ferran Pérez i Campos

Mossen Gustavo de Huélamo i Ortiz

Mossen Carlos Verdú i Sancho

Mossen Francesc Ballester i Peretó

Mossen Antoni Marco i Albert

Mossen Vicent de Castro i Moscardó

Mossen José Cosín i Sánchez

Mossen José Ignacio Maruenda i Paulino
 

Mossen Enrique Martín i Ortolá

Mossen Federic Bisquert i Lafuente

Mossen Juan Manuel  Gómez de Edeta

Mossen Braulio Revilla i de Chavarría

Mossen Antonio Aparisi i  Amorós

Mossen Bernardo Celda i Muñoz

Mossen Rafael Albero i Viñals

Mossen Antoni Ávila i Chuliá


Mossen Sergi Landete i Peris

 


Mossen Ricart Folgado i Bisbal

 


Mossen Vicent Boluda i Crespo


Mossen Òscar Rueda i PitarqueMossen Sergi Núñez de Arenas i Alberola

 
 


Mossen Joan Romero i Moya
 


Mossen Julio Aguado i Codina