Parlament d'agraïment de Mossen Òscar Rueda en motiu de la seua entrada en l'Insigne Capítul del Centenar de la Ploma


Sa Altea Imperial i Real Archiduc d’Austria, Lloctinent General, Ilustres representants de les Órdens i Associacions presents, Cavallers del Centenar i Confrares de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, amics.

Me cap l’immens honor de dirigir-vos unes breus paraules en nom dels nous Cavallers i tots dels distinguits hui en la Creu i el Llaç de l’Almoina de Sant Jordi. 

Algú podria pensar, a primera vista, que un Capítul de Cavallers és, ad estes altures de l’història, un anacronisme. Pero be és sabut que la pròpia institució del Centenar de la Ploma, creada per Pere II el Cerimoniós en ple sigle XIV, experimentà ya en época foral, com el mateix simbolisme de la Senyera, una lenta pero paulatina evolució. 

De l’inicial significat purament guerrer de l’ensenya i dels cavallers que havien de protegir-la quan ixquera a la batalla, se passà, ya en temps de pau duradora, a ostentar una significació purament cívica: de comunió de tots els valencians, d’unió davant de les adversitats; mes que fora festivament dos voltes a l’any, per Sant Donís i també –en época foral– per Sant Jordi. De recort respectuós i emocionant de les generacions que nos han precedit. De fil conductor que unix als valencians de diferents sigles per uns mateixos referents aglutinadors i estimats per tots: la Senyera, la llengua valenciana, les tradicions heretades.
El propi cerimonial de la Senyera, que reproduïa en temps de pau el mateix ritual que havia de respectar-se rigorosament quan eixia a la batalla –sense inclinar-se, seguida per tot home a peu o cavall, com manen els Furs del Regne de Valéncia–, és un valiós testimoni de la continuïtat de la nostra nacionalitat històrica, que, gràcies als valencians conscients que en cada moment històric conservaren la seua flama, ha sobrevixcut a guerres, canvis de règim, epidèmies, crisis econòmiques, catàstrofes naturals, desunions internes i intents exteriors d’aniquilació. 

Hui, gràcies a Deu i a l’evolució espiritual i filosòfica de l’espècie humana, els Cavallers valencians ya no combaten en l’espasa. Pero, a l’hora que seguixen observant la tradició –eixa que nos proyecta cap a les generacions que nos han de succeir–, lluiten en una arma poderosa: la de la paraula i els fets. Ya no porten ballestes per a protegir la Senyera, pero guarden el seu simbolisme en un treball diari que vol fer de Valéncia una terra de progrés i convivència, de pau i prosperitat, unida per la valencianitat idiomàtica, cultural i referencial. 

Serà un plaer, si al Capítul li complau, poder aportar els nostres modests granets d’arena per a que l’Insigne institució hereua de la memorable Companyia de Ballesters del Centenar de la Ploma puga continuar perpetuant, a través del seu testimoni, la gloriosa història d’este Regne milenari. 

A tota vostra honor i complacència ben aparellats, vos saludem en emoció, i vos agraïm ben de cor la vostra companyia i el vostre reconeiximent hui, en una data que mai oblidarem. 

Molt bona nit a tots.

El Centenar de la Ploma celebra un sopar homenaje a En Jaime Sancho Andreu en la presència de l'Archiduc d'Àustria

Ahir 30 de març i en l'històric Casino d'Agricultura de Valéncia,  S.A.I i R.  Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm Archiduc d'Àustria, Príncep de Toscana, Príncep Real d'Hungría Protector de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma (q.D.g.)  i  l'Excelentíssim Senyor En Miquel Ramon i Quiles Lloctinent General de l'Insigne Capítul junt en el Consell de Caps de Dehena, assistiren a un sopar homenaje que li rendirem a En Jaime Sancho Andreu, Canonge de la Catedral de Valéncia i zelador del Sant Càliç.

En dit sopar, l'Archiduc d'Àustria junt en el Lloctinent General li feren entrega d'un Icon de Sant Jordi en les armes personals d'En Jaime, que com sabeu regalà al Insigne Capítul del Centenar de la Ploma la relíquia de Sant Jordi que tant representa per a tots mosatros.

Volem agrair a Manolo Guallart el reportaje fotogràfic realisat en motiu d'este acte. 

Solemnes actes de Creuament de nous Cavallers del Centenar de la Ploma


S.A.I i R. 
Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm
Archiduc d'Àustria
Príncep de Toscana, Príncep Real d'Hungría
Protector de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi
de Cavallers del Centenar de la Ploma
(q.D.g.) 

i en Son Nom

L'Excelentíssim Senyor En Miquel Ramón i Quiles
Lloctinent General de l'Insigne Capítul

Te l'honor de convidar a Costra Senyoria als solemnes actes de
Creuament per l'Espasa i Jurament de nous cavallers
d'este Insigne Capítul i a l'imposició d'insignies
de la Confraria de Sant Jordi que tindrà lloc, Deu mediant, 
el pròxim dia 31 de Març de 2017, a les 20:00 hores en la

Església de Sant Joan de la Creu (O.C.D.)
de la Ciutat de Valéncia, carrer Poeta Querol
Ingressaràn en l'Insigne Capítul 
i seràn creuats per l'espasa i creats Cavallers
els següents Senyors

Mossen Óscar Rueda i Pitarque
Mossen Francesc Tarazona i Santabalbina
Mossen Gerardo Andrés Rojo i Garbayo
Mossen Pablo J.Carreres i Gargallo
Mossen José Eduardo Puertes i Pérez
Mossen Ernesto Gómez i Gómez
Mossen Vicente Pons i Gamón
Mossen Antonio Ramón Pérez-Sanchis i Estal

Laus + Deo

Seràn condecorats en la Creu de Sant Jordi
de la Confrariía o Almoina de Sant Jordi
els següents senyors i senyores

Pro Meritis

Ilustríssim Sr. Don Enrique Fliquete i LLiso
Honorable Sra. Na María Jesús Coves i Torralba
Don Joan Josep Serra i Martí
N'Ampar Cabrera i San Félix
En Lluis Pérez i Pérez
En José Ramón Chirivella i Vila

Iure Sanguinis

Na Inmaculada Ramón i Quiles
Na María Paz García i PeñuelaOrde dels Actes

Recepció de Convidats Porta principal de l'Església
Formació del Capítuñ
Processó Claustral Capitular
Crida Capitular
Cerimònia d Creuament i Jura de nous Cavallers
Imposició de Creus de la Confraria de Sant Jordi
Tancament del Capítul
Sopar
      
Gravat de les Armes del Rei d'Aragó i Valéncia tret del llibre

"Aureum Opus Regalium Privilegiorum Civitatis et
Regni Valentiae, Cum Hisotira Cristianissimi Regis
Jacobi, Ipsius Primi Conquistatoris".
Impressum in Nobili Ac Magnifica Civitate Valencie
 

Excms. Srs. Mossen Rafael Llombart Ais i Mossen Alfredo Escudero y Díaz Madroñero, distinguits en la Creu de la Real Orde d'Isabel la Catòlica.

Nostres companyers en el Centenar de la Ploma Excelentíssims Senyors Mossen Rafael Llombart Ais  i Mossen  Alfredo Escudero y Díaz-Madroñero, han segut distinguits per la Seua Majestat El Rei Felip VI en la Creu de la Real Orde d'Isabel la Catòlica. A abdos nostre reconeiximent i nostra felicitacio mes cordial.