El Centenar de la Ploma custodia la nova Real Senyera exposta en el Colege de l'Art Major de la Seda

El Colege de l'Art Major de la Seda te expost al públic, per a glòria de tots els valencians, la nova Real Senyera que han fabricat, rèplica exacta de la mateixa que processiona tots  els 9 d'Octubre pels carrers de Valéncia. Despuix d'anys en el que el Colege de l'Art Major de la Seda ha volgut restaurar la Real Senyera que ells tenen, germana de la que tots coneguem en la processó del dia de Sant Donís i de la que va cobrir el fèretre de l'ilustre escritor Vicent Blasco Ibañez, finalment i sent ells mestres de la seda, fabricaren esta replica exacta en fils d'or i seda que a dia d'hui podem visitar.


Volguent mantindre tota la representativitat que este fet supon, el Colege de la Seda va arribar a un acort junt en el Centenar de la Ploma per a que custodie la Real Senyera durant l'exposició que s'esta fent. Tres dies d'exposicio en els que els Cavallers del Centenar de la Ploma han estat al costat de la Real Senyera com a guàrdia històric d'ella. 

El pròxim 23 d'Abril D.M., día de Sant Jordi, patró del Centenar de la Ploma i de l'antiga Corona d'Aragó, la Real Senyera sera novament custodiada pels cavallers del Centenar en una històrica processó que el Colege de l'Art Major de la Seda junt en el Centenar vol recuperar, i mantenint en la major fidedignitat possible el recorregut original, s'arribarà a la Catedral de Valéncia on serà beneida.

Interpretació de la marcha "El Tambor del Centenar" per part de la "Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey"

El passsat dia 2 de març en el Teatre de la Banda Primitiva de Llíria va ser interpretat per la “Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey" Nº1 la Marcha "El Tambor del Centenar” composta per Mossen Juan Manuel Gómez de Edeta, i dedicada al Lloctinent General del Centenar de la Ploma, Mossen Miquel Ramón i Quiles.

Excm. Sr. En José Piris rep l'Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil

Mossen Excm. Sr En José Piris Perpen, Cavaller del Centenar de la Ploma, ha rebut l'encomienda de la Orden del Mérito Civil en el seu tercer màxim rango distintiu, Encomienda de Número.

La Orden del Mérito Civil és un reconeiximent que, des de que fon instituida pel Rei En Alfonso XIII, premia la llabor d'aquells ciutadans que en el seu compromís han prestat servicis relevants a la societat, sent el seu Gran Maestre és sa Majestat el Rei Felip VI. 

Per part del Centenar de la Ploma felicitem a nostre companyó Mossen José Piris per esta nova condecoració que ara rep i que ve a reconéixer en tota justícia la seua llavor.

La "Asociación de Capitanes de Yate para la Reserva Civil" nomena com Capellà a l'Excm. Sr. En Jaime Sancho

Mossen Excm. Sr. En Jaime Sancho, Capellà del Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma, ha sigut nomenat, junt en l'Excm. Sr. General de Brigada En José Hermida Blanco, Membre d'Honor de la "Asociación de Capitanes de Yate para la Reserva Civil" aixina com també el seu Capellà. La finalitat de l'AECYR és possibilitar l'integració de tots els capitans de yat, que de forma voluntària i desinteressada, prenen l'opció personal d'oferir el seus servicis a l'Armada Espanyola junt a la qual mes i millor s'identifiquen i en una finalitat clara d'ajudar a preservar la pau en qualsevol part del Mon servint de nexe entre l'estament civil i militar.

Des d'El Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma nos congratulem per les noves incorporacions a la Membresía d'Honor de l'AECYR.


Mossen Excm. Sr. Don Jaime Sancho, Capellán del Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma, ha sido nombrado, junto con el Excm. Sr. General de Brigada Don José Hermida Blanco, Miembro de Honor de la Asociación de Capitanes de Yate para la Reserva Civil así como también su Capellán. La finalidad del AECYR es posibilitar la integración de todos los capitanes de yate, que de forma voluntaria y desinteresada tomen la opción personal de ofrecer sus servicios a la Armada Española, junto a la cual más y mejor nos identificamos con una finalida clara, ayudar a preservar la paz en cualquier parte del Mundo sirviendo de nexo entre la sociedad civil y el estamento militar

Desde El Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma nos congratulamos por las nuevas incorporaciones en la Membresía de Honor del AECYR.

Presentació pública del Informe sobre la llengua valenciana, elevat al Comité d'Experts de la Carta Europea de Llengües Minoritàries

Lo Rat Penat i la Secció de Llengua de la RACV presenten un informe al Consell d’Europa sobre la situació de la llengua valenciana. L’informe, que es presentarà públicament el pròxim dimecres 28 de novembre en la sèu de Lo Rat Penat, descriu la situació sociollingüística actual del valencià i denuncia l’estat de discriminació que patixen els valenciaparlants usuaris de la normativa de la RACV. 

Valéncia, 22-11-2018.- Un equip d’especialistes coordinats per Òscar Rueda, president dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat, i Voro López, director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), ha redactat un informe de 143 pàgines en el que es descriu detalladament l’actual situació sociollingüística de la llengua valenciana, se fa un anàlisis crític dels informes periòdics que realisa el Comité d’Experts de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, i es denuncia l’estat de discriminació que patixen les entitats, escritors i usuaris de la normativa de la RACV, coneguda popularment com a “Normes d’El Puig”. 

L’informe, en versions en valencià, castellà i anglés i que conta en un apèndix documental d’atres 178 pàgines, ha segut enviat a tots els membres del Comité d’Experts, els quals ya n’han acusat rebut i estan analisant-lo de cara a la redacció del seu pròxim informe sobre la situació de les llengües minoritàries d’Europa. El document va acompanyat d’una solicitut de reunió en els responsables del Comité d’Experts en la seua pròxima visita a Valéncia, “a fi de traslladar-los de primera mà les nostres inquietuts i la nostra visió sobre el conflicte llingüístic valencià”. Els redactors de l’informe desigen posar de manifest “molts aspectes que dificulten la normalisació social de la llengua valenciana i han segut omesos en informes anteriors del Comité d’Experts”. Un aspectes que “han portat a situacions de discriminació sense precedents cap a una part del món cultural valencià i dels usuaris de la llengua valenciana”.

L’informe se farà públic oficialment el pròxim 28 de novembre a les 20 hores en la sèu de Lo Rat Penat. El president de Lo Rat Penat, Enric Esteve, presentarà als coordinadors de l’informe, en un acte que els promotors d’esta iniciativa preveuen “multitudinari”, i en el que es donarà inici a un conjunt d’accions reivindicatives del reconeiximent oficial de la normativa de la RACV i del valencià com a llengua autònoma, sense discriminacions de ninguna classe cap als seus usuaris.