El Centenar de la Ploma i el Colege de l'Art Major de la Seda recuperen la processó històrica en la Real Senyera després de més de 300 anys

Fabricada pel Colege de la Seda, fon beneida per Monsenyor Escudero.
VALÉNCIA, 24 ABR. (AVAN).- El Centenar de la Ploma i el Colege d'Art Major de la Seda recuperaren el passat 23 d'Abril la processó cívica en el Real Senyera, una tradició que se pergué fa més de 300 anys quan, després de la batalla d'Almansa (1707) se prohibiren tots els símbols del Regne de Valéncia. Des de llavors, s'havia recuperat la processó de Sant Donís, cada 9 d'octubre. 

Se tracta d'una nova Real Senyera, fabricada pel Colege de la Seda que ha nomenat com custodis precisament als Cavallers del Centenar de la Ploma. 

Esta nova Senyera, rèplica exacta de la mateixa que procesiona tots els 9 d'Octubre pels carrers de Valéncia, fon beneida ahir tart en la Catedral de Valéncia pel bisbe auxiliar de Valéncia Monsenyor Esteban Escudero després del recorregut processional.

Aixina, en la processó cívica, els Cavallers del Centenar de la Ploma custodiaren el Real Senyera des de que fon baixada pel balcó principal del Colege de l'Art Major de la Seda, cap a la Catedral, a on posteriorment fon beneida, coincidint en el dia de Sant Jordi, Patró d'esta entitat i de l'antiga Corona d'Aragó.

 Centenar de la Ploma

“L´Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma” fon creat per Pere II el Cerimoniós en 1365 baix l'ideari i consigna de la defensa de la Senyera de Valéncia, de la llengua valenciana i de les demes senyes d'identitat del Regne de Valéncia, en obligació de defensa, tant en temps de pau com en temps de guerra”, segons fonts de l'entitat. En el seu orige, fon instituit baix el nom de “Centenar del Gloriós Sant Jordi”, que pronte se coneixeria popularment com Centenar de la Ploma, per la ploma que portaven en el barret. 


Excm. Sr. En Alfredo Escudero, Gran Creu de la Real Orden Militar de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa

Tenim l’honor de comunicar que Mossen Excm. Sr. Don Alfredo Escudero, Fiscal de l’Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma, ha sigut distinguit en la Gran Creu de la Real Orde Dinàstica de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa, màxima distinció de dita Orde, normalment reservada als Membres de les Famílies Reals. El grau de Gran Creu li conferix el tractament hereditari de “Fidalgo” de la Casa Real. El Gran Maestre de la Real Orde és S.A.R. Eduardo Pío de Braganza, Duque de Braganza i Pretenent al tro Portugués. 

Des del Centenar de la Ploma nos congratulem i celebrem esta nova distinció otorgada a D. Alfredo Escudero que ve a fer justicia les seues constants i dedicades llavors en pro de la Casa Real de Portugal.

El Centenar de la Ploma custodia la nova Real Senyera exposta en el Colege de l'Art Major de la Seda

El Colege de l'Art Major de la Seda te expost al públic, per a glòria de tots els valencians, la nova Real Senyera que han fabricat, rèplica exacta de la mateixa que processiona tots  els 9 d'Octubre pels carrers de Valéncia. Despuix d'anys en el que el Colege de l'Art Major de la Seda ha volgut restaurar la Real Senyera que ells tenen, germana de la que tots coneguem en la processó del dia de Sant Donís i de la que va cobrir el fèretre de l'ilustre escritor Vicent Blasco Ibañez, finalment i sent ells mestres de la seda, fabricaren esta replica exacta en fils d'or i seda que a dia d'hui podem visitar.


Volguent mantindre tota la representativitat que este fet supon, el Colege de la Seda va arribar a un acort junt en el Centenar de la Ploma per a que custodie la Real Senyera durant l'exposició que s'esta fent. Tres dies d'exposicio en els que els Cavallers del Centenar de la Ploma han estat al costat de la Real Senyera com a guàrdia històric d'ella. 

El pròxim 23 d'Abril D.M., día de Sant Jordi, patró del Centenar de la Ploma i de l'antiga Corona d'Aragó, la Real Senyera sera novament custodiada pels cavallers del Centenar en una històrica processó que el Colege de l'Art Major de la Seda junt en el Centenar vol recuperar, i mantenint en la major fidedignitat possible el recorregut original, s'arribarà a la Catedral de Valéncia on serà beneida.

Interpretació de la marcha "El Tambor del Centenar" per part de la "Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey"

El passsat dia 2 de març en el Teatre de la Banda Primitiva de Llíria va ser interpretat per la “Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey" Nº1 la Marcha "El Tambor del Centenar” composta per Mossen Juan Manuel Gómez de Edeta, i dedicada al Lloctinent General del Centenar de la Ploma, Mossen Miquel Ramón i Quiles.

Excm. Sr. En José Piris rep l'Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil

Mossen Excm. Sr En José Piris Perpen, Cavaller del Centenar de la Ploma, ha rebut l'encomienda de la Orden del Mérito Civil en el seu tercer màxim rango distintiu, Encomienda de Número.

La Orden del Mérito Civil és un reconeiximent que, des de que fon instituida pel Rei En Alfonso XIII, premia la llabor d'aquells ciutadans que en el seu compromís han prestat servicis relevants a la societat, sent el seu Gran Maestre és sa Majestat el Rei Felip VI. 

Per part del Centenar de la Ploma felicitem a nostre companyó Mossen José Piris per esta nova condecoració que ara rep i que ve a reconéixer en tota justícia la seua llavor.