Emocionant vesprada en l’entrega de premis d'El Periódico de Aquí.

 

El Centenar de la Ploma ha sigut guardonat en els IV Premis El Periódico de Aquí en la categoría "Tradició" junt en atres ilustres entitats que formen part de la junta gestora de la campanya per l'iniciativa "Un poco de muchos" per a confeccionar el primer mantó del poble per a la Verge dels Desamparats en el seu Centenari de la Coronació. 

El premi va ser entregat per Fernando Darder, president de l'ONG Esperanza Sin Fronteras

Pots llegir la crònica d'esta gala en el següent enllaç: https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/mas-de-300-personas-llenan-la-petxina-en-los-iv-premios-de-valencia-de-el-periodico-de-aqui/307022

Ruta mariana en motiu de la commemoració del Centenari de la Coronació de la Verge

 

Un dia molt intens, emocionant i emotiu del Centenar de la Ploma. Moltes gràcies per la participació d’un bon grapat de Cavallers i Dames del nostre Insigne Capítul i la colaboració en el nostre capellà, D. Álvaro Almenar en este pelegrinage a la Verge dels Desamparats i recordatori al nostre companyó Mossen Antonio Pérez-Sanchis Estal en una missa en la Basílica on es va fer l'entrega del Collar del nostre germà (DEP)

Despuix hem gojat del maravellós balcó de l’Ateneu Mercantil de Valéncia i d’un magnífic dinar en una millor companyia. Gràcies a l’Ateneu i en particular a la seua presidenta Carmen de Rosa.

Èxit de participació en l'acte "Un poco de muchos"

 

Una vesprada intensa i emocionant en l’acte “Un poco de muchos”. En motiu de l'Any Mariano Jubilar s'està realisant un Mant Històric Conmemoratiu teixit, confeccionat i brodat per artesans valencians en el que la societat civil valenciana pot ser partícep teixint una part d'ell. En la jornada d'ahir, casi 400 persones participaren des de les 16:00 fins a les 21:15h de la vesprada.  

Un èxit d’organisació grácies a l’esforç del Cassino. El Centenar de la Ploma vol agrair al seu president, a tot els membres de l’entitat, en particular a Julio, la possibilitat de participació i cooperació que nos ha brindat.

Valéncia prepara un Mant Històric Conmemoratiu per a la Verge dels Desamparats

Este dijous pel matí s'ha presentat en la Sala de la Fama del Museu de la Seda la campanya "Un poco de muchos", un proyecte en el que se va realisar un Manto Històric Conmemoratiu a la Verge dels Desamparats, teixit, confeccionat i bordat per artesans valencians. Per a dit proyecte se solicita, a tot aquell que vullga contribuir, ilusió, temps, amor i colaboració.


"Per a este proyecte és importantíssim que les entitats impulsores deguem saber arribar a molts, perque volem que siga molt solidaria en la 'Corona de Caridad' i una demostració del poble valencià, que baix el mant de la Verge, vullguen mostrar el seu amor i generositat. Per a fer esta crida, s'ha volgut mostrar l'esbós del mant, que normalment mai s'ensenya fins a estar terminat", ha comentat Maria Luisa Llorens, bibliotecaria i encarregada d'exposicions del Colege de l'Art Major de la Seda

 

Per a dur esta campanya, s'ha constituit una Junta Gestora formada per el Centenar de la Ploma, el Ateneo Mercantil de Valencia, la Interagrupación de Fallas, el Casino de Agricultura, Lo Rat Penat, la Cofradía de San Jerónimo del Colegio del Arte Mayor de la Seda, la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda i Na María Dolores Alfonso, Camarera de la Verge. Colaboren en la mateixa Bordados Angelita Suay i La Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados.

La campanya “Un poco de muchos”, du una série d'accions que es realisaràn en els pròxims mesos. Una d'elles consistix en que tots aquells que vullguen participar en el Manto i deixar en ell el seu recort ho podràn fer en varies jornades que s'organisaràn pròximament per a poder treballar en el bordador, Jaime Guillem (Angelita Suay), i ser més partícep en este proyecte. Ademés, les persones o entitats que realisen donatius i ho soliciten, se pondrà el seu nome en l'interior del Mant Històric.

 

Entre els assistents a l'acte, cap destacar la presència del Vicerrector de la Real Basílica de la Verge dels Desamparats, En Álvaro Almenar; la Camarera de la Verge, María Dolores Alfonso; i José Luís Albiach, President dels Seguidors de la Verge. Ademés, han assistit representants de totes les institucions gestores como el Presidente del Colege de l'Art Major de la Seda, Gonzalo Julián Orduña; el President de la Cofradía de San Jerónimo Colege de l'Art Major de la Seda, Eduardo Puertes; Vicente de Castro en representació de l'Ateneu Mercantil de Valéncia; En Manuel Sánchez Luengo, President del Casino de Agricultura; Guillermo Serrano de l'Interagrupació de Falles; el Lloctinent del Centenar de la Ploma, Bernardo Celda; el Vocal de la Junta de Govern de Lo Rat Penat, Juan Ferrández; i José Francisco Ballester Olmos, vicedecà de la Real Academia de Cultura Valenciana.


Jurament de nous Cavallers del Centenar de la Ploma

 

El passat 18 de Novembre, D.m. tingué lloc la solemne cerimònia de Jura de nous Cavallers del Centenar de la Ploma en l'iglésia de Sant Joan de la Creu, sita en el carrer Poeta Querol.

L'acte fon presidit per l'Excm. Jaime Sancho Andreu, rector de la Basílica de la Verge dels Desamparats i Canonge de la Catedral de Valéncia assistit pel Superior d l'Orde de les Carmelites Descalces Fray Miguel Hernansaiz López. 

La Cerimònia va començar en l'entrega de les Creus de l'Almoina de Sant Jordi, en dos categoríes; Ius Sanguinis i Pro Meritis a aquells que, per la seua brillant trayectòria en pro de la valencianía o víncul familiar en el Centenar de la Ploma se lis considera dignes d'esta distinció.


Posteriorment, en l'investidura dels nous Cavallers, de genolls davant de Deu, juren defendre la nostra Real Senyera, l'integritat territorial del Regne de Valéncia, sa llengua i sa cultura com a dignes hereus de l'antiga milícia Foral Valenciana. 

 

Acte seguit, i com establix la tradició del Capítul, el Lloctinent General del Centenar, l'Excm. Senyor En Bernardo Celda i Muñoz en nom de S.A.I. i R. N'Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm  Archiduc d'Àustria, dibuixant una creu tocant els muscles del novici el nomena Cavaller. 

Donem la benvinguda a tots ells, desijant de tot cor que l'amor que sentixen per la Pàtria i que els ha fet dignes de ser Cavallers, continuen en més força si cap la seua llabor en pro del nostre Regne de Valéncia. 


Finalisarem celebrarent un Sopar de Gala en el Casino d'Agricultura en un brindis d'honor per tots ells. 

Donar les gràcies a les Ordens i Associacions que vullgueren acompanyar al Centenar de la Ploma en dita cerimònia:

 • Orden Ecuestre del Santo Sepulcro
 • Orden Caballeros Santa María de El Puig
 • Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge
 • Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia
 • Tribunal de les Aigües de la Vega de Valéncia
 • Real Acadèmia de Cultura Valenciana
 • Honorable Clavariesa Festes Vicentines
 • Junta Central Vicentina
 • Cavallers Jurats Sant Vicent
 • Colege de l'Art Major de la Seda
 • Confraria de Sant Jordi Banyeres de Mariola
 • Llar-Escola Festes de Sant Bult
 • Caballeros de la Capa Española
 • Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza
 • Confraria de Sant Jeroni
 • Hermandad San Antonio Abad
 • Infanzones del Reino de Valencia

Tampoc podem ni deguem oblidar la colaboració altruista de la revista en llengua valenciana, Ucrònica Lliteratura i Vanguarda, repartint eixemplars entre els presents en el Sopar de Gala.