Obituari - Excm. Sr. En Carlos Gereda y de Borbón, Marqués de Almazán

L'Excelentíssim Senyor En Carlos Gereda y de Borbón, Marqués de Almazán, 49º Gran Maestre de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén i Cavaller del Centenar de la Ploma en el Collar Nº VI, va faltar el passat dimarts 29 d'Agost en Madrid després d'una llarga lluita contra el càncer.

En Carlos va nàixer el 24 de giner de 1947 en Montevideo, Urugauy, fill d'En Nicolás Gereda y Bustamante i Na María Luisa de Borbón y Pint, es el 5º besnet del Rei Carlos IV d'Espanya.

El Marqués de Almazán va ser enterrat en el panteó familiar de Valladolid el passat dijous 31 d'Agost del 2017. Està previst, per al pròxim mes d'Octubre, realisar un funeral per a tots els membres i amics del Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma i d'En Carlos Gereda y de Borbón on tornarà el Collar Capitular del Centenar i se li farà entrega de la Real Senyera.

Preguem una oració per la seua alma inmortal.

El Síndic d'Agravis valida la llengua valenciana normativisada per la RACV per al llibre faller

El Síndic insta a l’Ajuntament de Valéncia i a la Conselleria d’Educació a no discriminar als usuaris de la normativa RACV en qualsevol publicació oficial, aixina com en els concursos de llibrets Ciutat de Valéncia.

El Casal Bernat i Baldoví ha presentat públicament en el casal de la falla Nort – Doctor Zamenhoff la resposta del Síndic d’Agravis a la queixa presentada per l’associació cultural fallera davant de lo que entenia una discriminació, per part de les administracions públiques, als creadors, fallers i comissions que usen les normes de la RACV en la seua producció escrita. 

Se sustentava la queixa en l’exclusió del Llibre Oficial Faller de 2016, per part de la Junta Central Fallera, dels escritors usuaris de les normes de la RACV; aixina com també en el canvi en les bases reguladores de la Conselleria d’Educació per a la concesió d’ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’us del valencià en l’àmbit de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres de 2016 respecte a anys anteriors; un canvi consistent en l’imposició de l’us obligatori de la normativa de la AVL per a poder optar a qualsevol ajuda econòmica o premi als llibrets. 

El Casal Bernat i Baldoví solicitava al Síndic en la seua queixa que les administracions públiques evitaren qualsevol discriminació i diferència de tracte en motiu de la normativa lliurement elegida pels escritors, associacions culturals i festives, i en general pels usuaris de la llengua valenciana en tots els àmbits socials, en compliment de l’art. 20 de la Constitució Espanyola, que consagra el dret a la llibertat d’expressió i de creació lliterària; i també que les administracions autonòmica i local explicaren cóm han previst fer compatible l’obligatorietat actual de l’us de la normativa de la AVL per part de les administracions públiques en el necessari respecte a la dita llibertat d’expressió i creació lliterària cap als usuaris de la normativa de la RACV

Davant la solicitut de l’entitat cultural, el Síndic, prenint “com a punt de partida el principi de tolerància i pluralitat que sempre han integrat les Falles de Valéncia, les festes de la Magdalena de Castelló o les Fogueres d’Alacant”, aixina com també l’acort de la AVL de 9/2/2005, solicita a l’Ajuntament de Valéncia i la Conselleria d’Educació que “promoguen les actuacions necessàries perquè es respecte en el llibre oficial faller el criteri lingüístic que cada col•laborador trie per a la seua obra i que tots ells tinguen accés a les ajudes i subvencions públiques en termes d'igualtat efectiva i sense cap discriminació per a la promoció i ús del valencià”. 

El Casal Bernat i Baldoví es congratula per la decisió del Síndic, que en estricte desenroll de les seues competències acodix en defensa dels drets fonamentals dels administrats i, en particular, dels usuaris de les normes de la RACV; i en conseqüència, insta a les administracions públiques a respectar els drets llingüístics de tots i cada u dels valencians, sense ninguna discriminació per raó ideològica. 

En particular, per lo que respecta al colectiu faller, el Casal Bernat i Baldoví exigix a les administracions públiques competents, siguen locals, provincials, autonòmiques o estatals: 

1) Que en les bases o convocatòries de premis, distincions o ajudes promoguts per administracions públiques de qualsevol àmbit, destinades a favorir l’us del valencià en l’àmbit festiu, no es realise, per acció o omissió, ninguna discriminació per raó de la normativa utilisada per part dels particulars i associacions que participen en dites convocatòries i opten a dites ajudes i distincions. 

 2) Que, en particular, se propicie per part de la Junta Central Fallera, de cara al Llibre Oficial Faller de 2018, la solicitut i acceptació de colaboracions externes que garantisen la pluralitat de totes les sensibilitats llingüístiques. Acció que done pas, en l'inici de l'eixercici 2018/2019, a la formació d’un consell de redacció plural del Llibre Oficial Faller en el que tinguen cabuda totes les sensibilitats existents dins del món de la festa fallera. 

3) Que, també en particular, la Conselleria d’Educació tinga en conte esta resolució del Síndic per a que en les bases reguladores dels premis als llibrets de les Falles, la Magdalena i les Fogueres de 2018 se torne a la redacció anterior a 2015 i exigixca, exclusivament, que els treballs estiguen escrits en valencià, sense especificar la normativa a utilisar, a fi de preservar el dret de les comissions i escritors a usar la normativa que consideren oportuna de les dos existents i socialment consolidades. 

Constatant que el primer pas per a resoldre el conflicte llingüístic sobre la naturalea i la normativisació de la llengua valenciana, que nos atenalla als valencians des de fa décades, és reconéixer que existix, hui podem afirmar, en més raó que mai, que el problema no és llegal, sino de voluntat política. 

Un primer pas que necessàriament haurà de vindre precedit per un clima de tolerància, respecte i convivència que propicie, per damunt de tot, la pau social i el respecte a les llegítimes posicions que cada valencià presenta sobre una qüestió que afecta a la seua identitat personal i colectiva.

Més informació en: Casal Bernat i Baldoví

L'Excm. Sr. En Alfredo Escudero rep la Creu al Mèrit de la Guàrdia Civil

En data 27 d'abril, li fon concedida la Creu al Mèrit de la Guàrdia Civil en distintiu Blanc a nostre benvolgut companyer de Capítul Excm. Sr. En Alfredo Escudero y Díaz Madroñero.

Felicitem cordialment a nostre companyer Alfredo per esta nova condecoració que ara rep i que ve a reconéixer en tota justícia la seua llavor en pro de la Guàrdia Civil.

Long live the king! Possible restoration of monarchy considered in Georgia


During the Sunday sermon, Ilia II, the Catholicos-Patriarch of All Georgia, once again raised the issue that he had been repeatedly turning back to over the past few years: The Patriarch spoke out for restoration of the constitutional monarchy in Georgia. 

According to Ilia II, “the constitutional monarchy will bring peace to the country.’ 

Georgia is an ancient country with ancient culture. Perhaps, we should think about the fact that Georgia is the oldest monarchy. The king ruled our country with God’s help. Today, there are numerous cases worldwide, when a monarch reigns but doesn’t rule. This is called a constitutional monarchy. Naturally, this will not happen either today or tomorrow, but it is necessary to analyze our past, present and future,” Ilia II stressed during the Sunday sermon on 18 June. 

It’s not the first instance that the Georgian Orthodox Church leader has been advocating restoration of the constitutional monarchy in the country. Until now, this theme was mostly limited to the witty jokes on Facebook social media, but this time it’s all different – the government officials actively engaged in a dialogue on restoration of the monarchy literally the day after the Patriarch’s statement. 

According to the Georgian Public Broadcaster (GPB), Irakli Kobakhidze, Georgian Parliament Speaker, visited the Patriarchy on 19 June to meet with Ilia II.

Before meeting the Patriarch, he made a brief, but a rather meaningful, comment on the aforesaid: “”What His Holiness stated is the truth. In fact, the constitutional monarchy could bring peace to the country’s political and social life. We must take into account all factors, including our local peculiarities,” Kobakhidze said, adding that the constitutional monarchy and the president’s institute couldn’t coexist. 

Earlier, some other representatives of the parliamentary majority group also approved this initiative: for example, Eka Beselia, a member of the parliamentary majority, termed this idea as ‘interesting’, while Gia Volsky, the Parliament Vice Speaker from the parliamentary majority group, argued based on the best practices of the Western European countries that the monarchy could bringing positive impact on the country. According to Mamuka Mdinaradze, the chairman of the ‘Georgian Dream’ faction, the constitutional monarchy will attach individualism, uniqueness and particular attractiveness to Georgia. Salome Zourabichvili, an independent MP close to the governmental circles, believes that the constitutional monarchy is the only way for Georgia to join the European family. 

Obtain the full text at: Long live the king! Possible restoration of monarchy considered in Georgia