Presentació pública del Informe sobre la llengua valenciana, elevat al Comité d'Experts de la Carta Europea de Llengües Minoritàries

Lo Rat Penat i la Secció de Llengua de la RACV presenten un informe al Consell d’Europa sobre la situació de la llengua valenciana. L’informe, que es presentarà públicament el pròxim dimecres 28 de novembre en la sèu de Lo Rat Penat, descriu la situació sociollingüística actual del valencià i denuncia l’estat de discriminació que patixen els valenciaparlants usuaris de la normativa de la RACV. 

Valéncia, 22-11-2018.- Un equip d’especialistes coordinats per Òscar Rueda, president dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat, i Voro López, director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), ha redactat un informe de 143 pàgines en el que es descriu detalladament l’actual situació sociollingüística de la llengua valenciana, se fa un anàlisis crític dels informes periòdics que realisa el Comité d’Experts de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, i es denuncia l’estat de discriminació que patixen les entitats, escritors i usuaris de la normativa de la RACV, coneguda popularment com a “Normes d’El Puig”. 

L’informe, en versions en valencià, castellà i anglés i que conta en un apèndix documental d’atres 178 pàgines, ha segut enviat a tots els membres del Comité d’Experts, els quals ya n’han acusat rebut i estan analisant-lo de cara a la redacció del seu pròxim informe sobre la situació de les llengües minoritàries d’Europa. El document va acompanyat d’una solicitut de reunió en els responsables del Comité d’Experts en la seua pròxima visita a Valéncia, “a fi de traslladar-los de primera mà les nostres inquietuts i la nostra visió sobre el conflicte llingüístic valencià”. Els redactors de l’informe desigen posar de manifest “molts aspectes que dificulten la normalisació social de la llengua valenciana i han segut omesos en informes anteriors del Comité d’Experts”. Un aspectes que “han portat a situacions de discriminació sense precedents cap a una part del món cultural valencià i dels usuaris de la llengua valenciana”.

L’informe se farà públic oficialment el pròxim 28 de novembre a les 20 hores en la sèu de Lo Rat Penat. El president de Lo Rat Penat, Enric Esteve, presentarà als coordinadors de l’informe, en un acte que els promotors d’esta iniciativa preveuen “multitudinari”, i en el que es donarà inici a un conjunt d’accions reivindicatives del reconeiximent oficial de la normativa de la RACV i del valencià com a llengua autònoma, sense discriminacions de ninguna classe cap als seus usuaris.

El Centenar de la Ploma en la vespra de Sant Donís

Un any més l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, hereus d'aquella unitat militar creada per En Pere lo Ceremonios en el sigle XIV per a defensa de la Senyera Real de Valéncia, i presidits per lo seu Lloctinent General Miquel Ramón i Quiles, va celebrar els seus actes tradicionals corresponents a la vespra de la data que commemora l'entrada del rei Jaume I en Valéncia en 1238. 

El programa va començar en la celebració eucarística en la capella del Sant Cáliç, presidida pel canonge i Capellà del Capítul D. Jaime Sancho, al final de la qual el també canonge i professor de cant D. Miguel Bou va entonar magistralment l'Himne del Centenar. 

A continuació es va depositar una corona de llorer en la capella on diu la tradició que es va celebrar la primera missa despuix de la conquista de la ciutat, i es va oferir una atra a l'estàtua del Ballester del Centenar de la Ploma que es troba en el palau de la Generalitat, seguidament nos reunim en un còctel servit en la Real Societat Valenciana d'Agricultura.

Donació d'obres del Mestre Gómez de Edeta a l'Ajuntament de LlíriaNostre Companyó del Centenar de la Ploma, Mossen Juan Manuel Gómez de Edeta i l'alcalde de Llíria Manolo Civera, han firmat el conveni pel qual el compositor edetà ha volgut donar el seu archiu personal a l'Ajuntament de Llíria, en un acte públic previst per este dilluns 24 de setembre dins de les festes patronals de Llíria. 

El fondo documental de Gómez de Edeta, com se li coneix artísticament i que està en possessió de la Medalla de la Ciutat de Llíria, de la Creu de l'Almoina de Sant Jordi i és Cavaller capitular del Centenar de la Ploma, inclou més de 80 partitures, originals i còpies, d'obres, transcripcions i "arreglos" d'ell, aixina com d
'atres autors.

La Ret de Biblioteques Municipals de Llíria serà l'encarregada de conservar, gestionar i divulgar este patrimoni bibliogràfic musical. L'acte es realisarà a les 19 hores del dilluns 24/09/2018 en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Llíria, es proyectaran fotografies de les seues composicions entre les que es troben l'Himne del Centenar i la Marcha "El tambor del Centenar" dedicada al nostre Capítul.

Solemnísim Capítul d'Entronisació de la Verge de les Victòries

El passat dumenge 9 de setembre, l'Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma va fer entrega del facsímil de l'image de la Mare Deu de les Victòries, obra de l'artesà En Vicent M. Martínez Aparici, en l'iglèsia de Sant Joan de la Creu, en testimoni del temps en la que va tindre baix la seua custòdia, fins al seu trasllat a la nova iglèsia de Sant Andrés.


L'acte fon presidit pel Bisbe Auxiliar de Valéncia la seua Excia. Rvdma. Monsenyor Esteban Escuero Torres que va beneir l'image en presència del Superior d l'Orde de les Carmelites Descalces Fray Miguel Hernansaiz López.


L'Excm. Sr. En Miquel Ramon i Quiles, com LLoctinent General va fer la solemne imposició de la Creu de l'Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma al Molt Ilustre Sr. Reverent En Álvaro Amenar Picallo, aixina com l'Ilm. Sr. En Juan Antonio Barberá Payá i a l'Ilm. Sr. En Vicente Luján Monfort.


Per últim, el Lloctinent General va fer l'entrega al Bisbe Auxiliar i al Superior de l'Orde dels Carmelites Descalços de Valéncia la medalla del 650 Aniversari de la creació de la Companyia del Centenar de la Ploma.