Conferència impartida pel Prof. Dr. en Miguel Jover Cerdà al voltant de la situació de l'Albufera de Valéncia

 

El passat dimecres 22 de novembre es va iniciar el cicle cultural organisat pel Centenar de la Ploma, en esta ocasió en colaboració en el Cassino d’Agricultura, en una esplèndida conferència impartida per el Prof. Dr. en Miguel Jover Cerdá. 

D'una manera clara, directa i didàctica el ponent va detallar la situació actual de la Albufera en els diversos i amplis aspectes que comprén, mig ambient, peixca, caça, agricultura, económica, cultura i gastronomia, entre uns atres.

 
 
La situació és complicada i preocupant, pero en voluntat política i els recursos econòmics adequats la deterioració global de la nostra Albufera es pot revertir. Pero és imprescindible actuar de manera urgent. Entre les representants de l’Albufera caldria destacar la presència del president de la sequia d’Or i el president de la Confraria de Peixcadors de El Palmar.
 


El Centenar de la Ploma en la solemne provessó del Corpus Christi

 Un any més i com l'ocassió requerix, els cavallers del  Centenar de la Ploma acompanyarem a la Custòdia del Corpus Christi que va recòrrer els carrers de Valéncia plens de gom a gom, a pesar de la pluja que va fer acte de presència, en la festa considerada més antiga de Valéncia.

 


Colaboració del Centenar de la Ploma en els actes de presentació i entrega del Mantó de la Verge el Centenari de la seua Coronació

El passat 4 de Maig el Centenar de la Ploma va acodir l'Ateneo Mercantil de Valéncia en motiu del sopar i subasta benèfica aon els fondos recaudats anaren destinats a sufragar el nou mantó de la Verge dels Desamparats que s'ha confeccionat en motiu del Centenari de la coronació de la Verge.

Este acte s'emmarca dins de la campanya ‘Un poco de muchos’ que a lo llarc del passat any i el present curs ha portat a terme diferents accions per a fer partícip a tota la societat valenciana d'una celebració tan especial com el centenari de la Coronació de la Verge. 

Per a donar forma a esta campanya, que està resultant un èxit davant l'implicació i colaboració de tota la societat i institucions, es va constituir una Junta Gestora integrada pel Centenar de la Ploma, l'Ateneu Mercantil de Valéncia, la Interagrupació de Falles, el Cassino d'Agricultura, Lo Rat Penat, la Confraria de Sant Jerónimo del Colege de l'Art Major de la Seda, la Fundació del Colege de l'Art Major de la Seda i María Dolores Alfonso, Cambrera de la Verge. Han colaborat en la mateixa Brodats Angelita Suay i La Real Basílica de La nostra Senyora dels Desamparats.

  

Just un dia despuix, el 5 de maig, es va fer entrega del Mant Històric en la Basílica de la Verge dels Desamparats. Acte en el que el Centenar va participar activament i aon es va beneïr el mant i posteriormente s'oficià una missa en la mateixa Basílica en honor a la patrona de la ciutat de Valéncia.

Es perpetua la Provessó de Sant Jordi recuperada pel Centenar de la Ploma

 

El passat dumenge 23 d'Abril el Centenar de la Ploma va realisar la provessó de Sant Jordi, originària de l'época foral i perduda en la instauració dels Decrets de Nova Planta, que esta institució cumplint en els seus valors estatutaris s'ha propost recuperar i mantindre esta important tradició.

D'esta forma, el passat dumenge 23 d'Abril, festivitat de Sant Jordi, la Real Senyera va tornar a baixar verticalment sense inclinar-se des del balcó del Colege de l'Art Major de la Seda custodiada pel Centenar de la Ploma.


Originàriament esta provessó començaba des de la ya desapareguda Casa de la Ciutat, ubicada aon se troben actualment els jardins del Palau de la Generalitat. 

La provessó va recòrrer els carrers abarrotats del centre de Valéncia aon la Real Senyera del Colege de l'Art Major, bessona de la guardada en l'Ajuntament de Valéncia, custodiada pel Centenar de la Ploma va atraure l'atenció del públic mentres provessonaba protocolariament i en la màxima solemnitat que l'acte requereix. 

La provessó va finalisar en la Catedral de Valéncia aon el Cabildo la va rebre i se va realisar una missa oficiada pel Cavaller del Centenar Mossén Álvaro Almenar.

 


Emocionant vesprada en l’entrega de premis d'El Periódico de Aquí.

 

El Centenar de la Ploma ha sigut guardonat en els IV Premis El Periódico de Aquí en la categoría "Tradició" junt en atres ilustres entitats que formen part de la junta gestora de la campanya per l'iniciativa "Un poco de muchos" per a confeccionar el primer mantó del poble per a la Verge dels Desamparats en el seu Centenari de la Coronació. 

El premi va ser entregat per Fernando Darder, president de l'ONG Esperanza Sin Fronteras

Pots llegir la crònica d'esta gala en el següent enllaç: https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/mas-de-300-personas-llenan-la-petxina-en-los-iv-premios-de-valencia-de-el-periodico-de-aqui/307022