L'Insigne Capítul del Centenar de la Ploma en l'Arquebisbat

A l'entrada de la primavera d'hivern i en un solemníssim acte presidit per Monsenyor Esteban Escudero baix els auspicis de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jrdi de Cavallers del Centenar de la Ploma que presidix el seu Lloctinent General Miquel Ramón i Quiles, va ser ubicada en la parròquia de Sant Joan de la Creu una rèplica clònica de l'image protogòtica de la Verge de les Virtuts.

Esta image va estar des del sigle XIV fins al XIX en l'iglesuela de Sant Jordi, regida pel Centenar de la Ploma. Este chicotet temple ocupava part del solar de l'edifici que hui s'alça entre els carrers Portillo de San Jorge i Trànsits i la plaça Rodrigo Botet, abans de Sant Jordi. Al desaparèixer l'iglèsia, l'image mariana va passar a la parròquia de Sant Andrés, perque en la seua circunscripció parroquial pertanyía a l'iglesia del Centenar. Al construir una nova parròquia de Sant Andrés en el carrer Colón, l'image va passar allí, pero ara el Capítul ha volgut que la Verge de les Victòries estiguera en el mateix lloc que va ocupar tras haver sigut suprimit el Centenar de la Ploma per Felip V.

La semana passada una comisió del Consell de Caps de Dehena, orgue directiu d'esta corporació caballeresca, va visitar el Bisbe En Esteban Escudero per a tancar els temes de format, continguts, protocol i litúrgia. Monsenyor Escudero ens va atendre en l'amabilitat i humiltat que li son pròpies i característiques.

El Centenar de la Ploma participa en la processó del Crist de Sant Bult

L'Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma va participar, D.m. en la provessó del Crist de Sant Bult el passat dumenge 10 de Juny que va recorrer part del barri de la Xerea, accedint a l'invitació remesa pel President de la Comissió de Festes de la Llar Escola de Sant Bult.

El Crist de Sant Bult es una image romànica, lo que remitix a que es prejaumina, amagada pels cristians durant la dominació islàmica en terres valencianes.


És un Crist no dolorós, victoriós i majestuós. Bult, en valencià, evolucionat del "vultus" llatí, significa image de Crist i que té paralelisme en el "Santo Volto" de la ciutat italiana de Lucca, en el que guarda molts pareguts en l'image de la Xerea i que era l'image de l'Orde de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalén.Solemnes actes de Creuament de nous Cavallers del Centenar de la Ploma - 2018


S.A.I i R. 
Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm
Archiduc d'Àustria
Príncep de Toscana, Príncep Real d'Hungría
Protector de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi
de Cavallers del Centenar de la Ploma
(q.D.g.) 


i en Son Nom
L'Excelentíssim Senyor En Miquel Ramón i Quiles
Lloctinent General de l'Insigne Capítul

Te l'honor de convidar a Vostra Senyoria als solemnes actes de Creuament per l'Espasa i Jurament de nous cavallers d'este Insigne Capítul i a l'imposició d'insignies de la Confraria de Sant Jordi que tindrà lloc, Deu mediant,  el pròxim dia 25 de Maig de 2018, a les 20:00 hores en la Església de Sant Joan de la Creu (O.C.D.) de la Ciutat de Valéncia, carrer Poeta Querol

Ingressaràn en l'Insigne Capítul  i seràn creuats per l'espasa i creats Cavallers els següents Senyors:

Ilustre Sr. Mossen Germán Marco i Sanz
Ilustre Sr. Mossen Juan de Dios Vargas i Ramos
Ilustre Sr. Mossen Pedro J. Spuche i Bellod
Ilustre Sr. Mossen Dr. Mario Rodríguez i Peña
Ilustre Sr. Mossen Manuel Salvador i Sanchis
Ilustre Sr. Mossen Vicente Saura i Pitarch

~ Laus + Deo ~


Seràn condecorats en la Creu de Sant Jordi de la Confraría o Almoina de Sant Jordi els següents senyors i senyores:

~ Pro Meritis ~

Ilustre Sr. Don Enrique Montoliu i Romero
Ilustre Sr. Don Ricardo Císcar i Martínez
Ilustre Sr. Don José María Benlloch i Baviera
Ilustre Sr. Don Francisco Martínez i Mojica

~ Iure Sanguinis ~

Ilustre Sra. Dª María Teresa Espert de Puertes


 Orde dels Actes

Recepció de Convidats Porta principal de l'Església
Formació del Capítul
Processó Claustral Capitular
Crida Capitular
Cerimònia d Creuament i Jura de nous Cavallers
Imposició de Creus de la Confraria de Sant Jordi
Tancament del Capítul
Sopar

Celebració de la Festivitat de Sant Jordi

Per orde del Lloctinent General, es convoca a Capítul General en ocasió de la celebració del Día de Sant Jordi, Patró del Centenar de la Ploma, el pròxim día 24 d´abril, en la Capella del Sant Càliç de la Seu de Valéncia a les 20.00 hores. 

La Santa Missa l´oferirem en sufragi dels nostres Companyons de Capítul fallits durant l´any passat i  es farà la cerimònia d´arreplegar el Collars i fer entrega de la Real Senyera corresponent. En acabar la Santa Missa procedirem a la Veneració de la nostra Reliquia de Sant Jordi. 


   Insigne Capítul de l´Almoina de Sant Jordi
de Cavallers del Centenar de la Ploma

Celebració de la Festivitat de Sant Jordi 
Any 2018 
Capella del Sant Caliç de la Seu de Valéncia Santa Missa en sufragi dels Cavallers: 
-
Excm. Sr. Don Carlos Gereda i de Borbón, 
XLIX Gran Mestre de l´Orde de Sant LLaçer 
Marqués de Almazán Excm. 
-
Sr Don Juan Lladró i Dolz, 
Vice Gran Mestre de la Real Orde de Cavallers de Santa Maria de El Puig 
-
Ilm. Sr Don Juan Antonio Barrera i Jaime de Arce 

 Entrega de Banderes i recollida de Collars Veneració de la Reliquia de Sant Jordi 
Ciutat de Valéncia, 24 d´Abril de 2018