Solemnes actes de Creuament de nous Cavallers del Centenar de la Ploma


S.A.I i R. 
Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm
Archiduc d'Àustria
Príncep de Toscana, Príncep Real d'Hungría
Protector de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi
de Cavallers del Centenar de la PLoma
(q.D.g.) 

i en Son Nom

L'Excelentíssim Senyor En Miquel Ramón i Quiles
Lloctinent General de l'Insigne Capítul

Te l'honor de convidar a Costra Senyoria als solemnes actes de
Creuament per l'Espasa i Jurament de nous cavallers
d'este Insigne Capítul i a l'imposició d'insignies
de la Confraria de Sant Jordi que tindrà lloc, Deu mediant, 
el pròxim dia 31 de Març de 2017, a les 20:00 hores en la

Església de Sant Joan de la Creu (O.C.D.)
de la Ciutat de Valéncia, carrer Poeta Querol
Ingressaràn en l'Insigne Capítul 
i seràn creuats per l'espasa i creats Cavallers
els següents Senyors

Mossen Óscar Rueda i Pitarque
Mossen Francesc Tarazona i Santabalbina
Mossen Gerardo Andrés Rojo i Garbayo
Mossen Pablo J.Carreres i Gargallo
Mossen José Eduardo Puertes i Pérez
Mossen Ernesto Gómez i Gómez
Mossen Vicente Pons i Gamón
Mossen Antonio Ramón Pérez-Sanchis i Estal

Laus + Deo

Seràn condecorats en la Creu de Sant Jordi
de la Confrariía o Almoina de Sant Jordi
els següents senyors i senyores

Pro Meritis

Ilustríssim Sr. Don Enrique Fliquete i LLiso
Honorable Sra. Na María Jesús Coves i Torralba
Don Joan Josep Serra i Martí
N'Ampar Cabrera i San Félix
En Lluis Pérez i Pérez
En José Ramón Chirivella i Vila

Iure Sanguinis

Na Inmaculada Ramón i Quiles
Na María Paz García i PeñuelaOrde dels Actes

Recepció de Convidats Porta principal de l'Església
Formació del Capítuñ
Processó Claustral Capitular
Crida Capitular
Cerimònia d Creuament i Jura de nous Cavallers
Imposició de Creus de la Confraria de Sant Jordi
Tancament del Capítul
Sopar
      
Gravat de les Armes del Rei d'Aragó i Valéncia tret del llibre

"Aureum Opus Regalium Privilegiorum Civitatis et
Regni Valentiae, Cum Hisotira Cristianissimi Regis
Jacobi, Ipsius Primi Conquistatoris".
Impressum in Nobili Ac Magnifica Civitate Valencie
 

Excms. Srs. Mossen Rafael Llombart Ais i Mossen Alfredo Escudero y Díaz Madroñero, distinguits en la Creu de la Real Orde d'Isabel la Catòlica.

Nostres companyers en el Centenar de la Ploma Excelentíssims Senyors Mossen Rafael Llombart Ais  i Mossen  Alfredo Escudero y Díaz-Madroñero, han segut distinguits per la Seua Majestat El Rei Felip VI en la Creu de la Real Orde d'Isabel la Catòlica. A abdos nostre reconeiximent i nostra felicitacio mes cordial.

L'Ilm. Sr. En Salvador Torres i Niñoles nou Comendador Gran Oficial de la Orde del Sant Sepulcre


El Cardenal Edwin F. O'brien, Gran Maestre de l'Orde del Sant Sepulcre de Jerusalén, va aprovar la proposta del Consell de Lugartenencia d'Espanya Occidental, Capítul Noble de Castilla i Lleó, de nomenar a Mossen Salvador Torres i Niñoles Comendador Gran Oficial.

Des del Centenar de la Ploma nos congratulem i volem donar l'enhorabona a nostre Companyó del Capítul, l'Ilm. Sr. En Salvador Torres i Niñoles, pel seu nomenament com Comendador Gran Oficial de l'Orde del Sant Sepulcre.

Actes del Centenar de la Ploma en motiu del 9 d'Octubre

A les portes del día més important i representatiu del Regne de Valéncia, el 9 d'Octubre, dia on es conmemora l'entrada a la ciutat de Valéncia del rei Jaume I en 1238, i per tant, la reconquesta cristiana del Regne, el Centenar de la Ploma te previstos els següents actes per a hui 8 d'Octubre:

A les 18.45 hores acodirem a l'Ajuntament per a fer-li homenage a la Real Senyera, que estarà exposta en el Saló de Cristal de l'Ajuntament de Valéncia, per a que els valencians li manifestem el nostre respecte i veneració. Durant les visites un cor interpretarà “ El Cant a la Senyera “ de Carles Salvador, que en una lírica maravellosa li canta a la nostra bandera.

A les 20.00 hores en la Catedral, celebrant la cristianisació del Regne, el Capítul oferirà la Santa Missa en la Capella del Sant Càliç en honor de tots els qui donaren la seua vida en defensa del nostre Regne, de les seues llibertats i de la nostra cultura valenciana. Durant la celebració tindrà lloc l'acte de donació i recepció de la Relíquia de Sant Jordi que el nostre Capellà, l'Ilustre Sr. Mossén En Jaume Sancho i Andreu farà a l'Insigne Capítul. Finalisarà l'acte en l'interpretació de l'Himne del Centenar, himne compost pel Mestre i companyó Gómez de Edeta en lletra del companyó Federic Bisquert, estrenant-se la versió de veu i orgue cantada pel nostre companyó Ilustre Sr. En Miguel Bou.

Al finalisar la mateixa i seguint la costum, oferirem una corona de flors en la nostra capelleta de Sant Jaume en els murs de la Catedral. A continuació com ya es tradició anirem al Palau de la Generalitat per a oferir una corona de llorer davant l'estàtua del Ballester del Centenar de la Ploma. 

I el 9 d'Octubre una representació del Centenar de la Ploma acompanyarà a la tradicional baixada de la  Real Senyera des del balcó de l'Ajuntament, salves d'honor i posterior provessó.