El Centenar de la Ploma envia un escrit la Taula del Senat protestant per la acceptació d'un terme pancatalanista per a incloure a la C. Valenciana

El Consell de Caps de Dehena de l’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma, en la seua Sessió celebrada el passat dia 3 de decembre ha acordat elevar al Senat el seu malestar, la perplexitat i indignació per l’acceptació per part de la Taula del Senat de la denominació que pretén incloure a la Comunitat Valenciana en els “països catalans”. 
 
La Constitució Espanyola prohibix expressament esta pretensió, ademés de ser rebujada dita denominació i la figura que representaria, per l'inmensa majoria dels valencians, als que ofén dita denominació contraria a l’història del poble valencià i que atenta a la seua llengua, cultura i costums que l'Estatut d’Autonomia, proclama com a pròpies, diferents i diferenciades de qualsevol atra. 
 
Les ansies inconfessables d’un reduït grup que s’alimenta de subvencions de la Generalitat catalana no ha tingut mai recolzament fòra d’aquells que reben les importants entregues que els permet tindre visibilitat ad eixe escàs número de persones que se multipliquen en repetides associacions per tal de obtindre de la Generalitat de Catalunya, i últimament de la valenciana, ya que sense elles no tindrien cap repercussió en la societat valenciana que coneix i sap de la seua consciencia pròpia molt diferent a la de qualsevol atra comunitat espanyola. 
 
Lo que trasllade a la Taula del Senat, el ben vist del Lloctinent General, en el desig de que reconsideren tal decisió, per atentar directament a la Constitució Espanyola que expressament diu: -En cap cas s’admet la federació de Comunitats Autònomes. En qualsevol acort de cooperació entre Comunitat Autònomes necessitarà l’autorisació de les Corts Generals per mig de Llei Orgànica. L'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi es reserva totes les accions llegals que puguen correspondre-li en defensa de la Llegalitat Constitucional que considera vulnerada. 
 
En la Ciutat de Valéncia, a tres dies de decembre del 2021.
 

Pelegrinació del Centenar de la Ploma a la Capella del Sant Càliç

 

 
 Pelegrinage
de
l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi
dels Cavallers del Centenar de la Ploma
al
Sant Càliç de la Séu
 
Dins de l'any jubilar del Càliç de la Passió el Centenar de la Ploma
realisarà el seu anual pelegrinage.

Capella del Sant Càliç de la Catedral de Valéncia
20:00 hores del 14 d'Octubre de 2021.

Actes del Centenar de la Ploma per al pròxim 9 d'Octubre

  L'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma

i en son nom
 
L'Excm. Sr. Lloctinent General
 
té l'honor de convidar-li als actes conmemoratius del DCCLXXXIII aniversari de la Cristianisació del Regne de Valéncia.
 
Programa
 
8 d'Octubre 2021
 
20 hs. Santa Missa en la Capella del Sant Càliç de la Seu en recort dels patriotes valencians morts en defensa de la Pàtria.
 
21 hs. Colocació d'una Corona de Llorer en la Capella de Sant Jordi a on la tradició diu que es va celebrar la primera missa en l'entrada del Rei Jaume I en la Ciutat de Valéncia.

21:30 hs. Colocació d'una corona de Llorer als peus de l'estàtua del Ballester del Centenar de la Ploma en el Palau de la Generalitat.

9 d'Octubre 2021

12 hs. Assistència a l'acte de baixada i trasllat de la Real Senyera des de l'Ajuntament a l'estàtua del Rei Jaume I el Conquistador

Centenar de la Ploma - Vicent Ramon Calatayud

El ben recordat Prf. Ubieto sempre repetia «si no se sap, escriu un llibre» Poc se sap del Centenar de la Ploma, mes que el títul sona històric: té un carrer en la ciutat i una estàtua en la Generalitat; en ocasions és notícia, com el passat dimarts 14 ací en Las Provincias, mereixent una foto i relació dels 6 Cavallers que previ creuament per l'espasa, ingressaren enguany en el Capítul de l'Insigne Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma. 

L'institució ben antiga, de cavallers que armats en la ballesta, com arma migeval, se reagrupà i aumentà en membres a cavall per Pere II de Valéncia en 3 de juny del 1265, té actualmente i com sempre, unes altruistes funcions, en defensa del Regne i la seua territorialitat, representat per la Real Senyera, la Llengua valenciana i els bens tradicionals que nos caracterisen. Tot açò jura defendre cada nou membre, en presència dels símbols i relíquies, en acte brillant ya fet costum de l'iglésia de Sant Joan de la Creu. Goja del permís i certificació del custodi del privilegi que li ve dels antecessors, des d'ans de «la pèrdua en Almansa», el hui A. R. i I. Don Andrés Salvador de Habsburgo- Lorena i Salm Salm, Archiduc d'Àustria... En son nom el Lloctinent Exm. En Miquel Ramon i Quiles, convoca i presidix l'acte. 

En el dit event també se concedixen «Pro Meritis» distintes condecoracions en «La creu de l'Almoina» i enguany han premiat a José Luís Albiach Esteban, Juli Amadeu Àrias Burdeos, Fernando Bonilla Musoles, Carlos Fabra Dolz, Elena Casa Llácer, Vicent Ramon Calatayud i Tortosa, Juan José García López, Maria Luisa Llorens Fuster, Aureli López Muñoz i Leopoldo Peñarroja Torrejón. 

En el cas que m'ocupa i gràcies per l'honor, no és ni més, pero tampoc manco, que un recordatori, exigència, en el camí d'intentar ser coherent, com naixcut valencià, compromés en el futur. Tot lo que nos faça present, mes que resulte barroc, allò que fórem, be està que algú ho mantinga. Això no fa mal a ningú. 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/centenar-ploma-20210928003153-ntvo.html


Creuament de nous Cavallers e imposició de Creus de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma.

 
 
S.A.I. i R
Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm
Archiduc d'Àustria
Príncep de Toscana. Príncep Real d'Hungría
Protector de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi
de Cavallers del Centenar de la Ploma
(qDg)

i en Son Nom
l'Excelentíssim Senyor en Miquel Ramón i Quiles
Lloctinent General de l'Insigne Capítul
Té l'honor de convidar a VS als solemnes actes de
Creuament per l'Espasa i Jurament de nous cavallers
d'este Insigne Capítul e imposició de Creus de l'Almoina de
Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma
que tindrà lloc Deu mediant el pròxim
dia 11 de setembre del 2021 a les 20:00 hores en
l'Iglèsia de Sant Joan de la Creu (OCD)
de la Ciutat de Valéncia carrer del Poeta Querol.Ingressaran en l'Insigne Capítul
i seran creuats per l'espasa i creats Cavallers
els següents Senyors

Mossén Josep Hoyo i Rodrigo
Mossén Juan Bautista Aznar Mollá
Mossén Elio Cabanes Sánchis
Mossén Reverent Àlvar Almenar Picallo
Mossén Cristóbal Moliner Tamborero
Mossén Luis Martí Bonmatí
Mossén Joan Romero i Moya
Mossén Julio Aguado i Codina

Laus + Deo


Seràn Condecorats en la Creu de Sant Jordi
de la Confraria o Almoina de Sant Jordi
els següents senyores i senyors

Pro Meritis 

Ilm. Sr. En. José Luis Albiach Esteban
Ilm. Sr. En. Juli Amadeu Àrias i Burdeos
Ilm. Sr. En. Fernando Bonilla Musoles
Ilm. Sr. En. Ramón Calatayud i Tortosa
Ilma. Sra. N'Elena Casa Llàcer
Ilm. Sr. En. Carlos Fabra Dolz
Ilm. Sr. En.Juan José García i López
Ilma. Sra. Na Mª Luisa Llorens Fuster
Ilm. Sr. N'Aureli López i Muñoz
Ilm. Sr. En Leopoldo Peñarroja Torrejón

Iure Sanguinis

Iltre. Sra. N'Elena Úbeda i Barberà