Manifest "No als Països Catalans" en defensa de les senyes d'identitat del poble valencià

 
La Real Academia de Cultura Valenciana (1915), La Real Societat Valenciana d'Agricultura (1859), Lo Rat Penat (1878) i Ateneu Mercantil de Valéncia (1879) convoquen al poble valencià a participar en la presentació, llectura i firma de manifest en defensa de les senyes d'identitat del poble valencià danvat els continus atacs contra la nostra personalitat i marc llegal constitucional i estatutari agravat per la decisió de la Taula del Senat d'admetre la denominació "Països Catalans" que se elcebrarà en l'Ateneu Mercantil de Valéncia hui dia 10 de febrer a les 19:00 hores.

En l'acte intervindran els presidents de les quatre institucions i en ell s'informarà de la forma d'adherir-se, de colaborar i de propagar a tota la societat valenciana esta iniciativa en defensa de la Comunitat Valenciana, d'Alacant, de Castelló i de Valéncia.

El Tribunal de les Aigües de la Vega de Valéncia rep al Centenar de la Ploma

El Tribunal de les Aigües de la Vega de Valéncia, en la sessió del dijous 3 de febre ha rebut en audiència al Consell de Caps de Dehena del Centenar de la Ploma. 

En l’acte el President del Milenari Tribunal, José Alfonso Soria García, ha agraït la visita i convidat al Lloctinent del Centenar per a que rubricara una dedicatòria en el llibre d’Or del Tribunal de les Aigües. 

Per la seua part Miquel Ramon i Quiles li ha fet entrega de la medalla colectiva al Tribunal, commemorativa del 650 aniversari del Centenar de la Ploma.

 

Entrega del Collar de Lloctinent d'Honor a l'Excm. Sr. Mossén José María Boluda.

El passat Dumenge 23 de Giner en un acte íntim, en el Camarí de la Mare de Deu dels Desamparats, de mans de l’Excm. Sr. Mossén Miquel Ramon i Quiles, s’ha fet entrega del Collar de Lloctinent d’Honor a l’Excm. Sr. Mossén José María Boluda.
 
En dit acte també se va realisar l’imposició de Creus de l’Almoina de Sant Jordi als membres del Consell de Caps de Dehena que no la havien rebut. 
 
Baix la direcció religiosa del Cavaller, distinguit en l’Almoina i vice Rector de la Basílica Rvt. Pare Mossén Àlvaro Almenar Picallo.
 

Entrega del Collar de Lloctinent d'Honor i concessió de la Creu de l'Almoina de Sant Jordi al Consell de Caps de Dehena

 

En el Consell de Caps de Dehena en la Ciutat de Valéncia el día 3 de decembre del 2021 el Lloctinent General fent us de les prerrogatives i privilegis que li conferixen els Estatuts i Ordens donà a conexier al Consell la concessió de la Creu de l'Almoina a tots els membres del Consell de Caps de Dehena que no estaven en possessió de la mateixa, Ilms. i Excms. Srs. Mossens:

Bernardo Celda Muñoz

Ricart Folgado i Bisbal

Enrique Martín Ortolá

Ricardo Martínez Valls

Pedro Vicente Rubio Gordo

Vicente de Castro Moscardó

Sergio Landete Peris

Antonio Marco Albert

José Vicente Ballester Dolz

Juan Miguel Gómez Benítez

Rafael Llombart Aís

Entrega del Collar de Lloctinent d'Honor al Excm. Sr. Mossén José María Boluda Sanambrosio.


La solemne imposició d'estes altes dinstincions capitulars es celebrarà en un acte íntim en el Camarí de la Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats a les 12:10 del dumenge día 23 de giner del 2022.

Prèviament, a les 11:30 hs. es celebrarà una Missa en l'Altar Major de la Basílica.

El Centenar de la Ploma envia un escrit la Taula del Senat protestant per la acceptació d'un terme pancatalanista per a incloure a la C. Valenciana

El Consell de Caps de Dehena de l’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma, en la seua Sessió celebrada el passat dia 3 de decembre ha acordat elevar al Senat el seu malestar, la perplexitat i indignació per l’acceptació per part de la Taula del Senat de la denominació que pretén incloure a la Comunitat Valenciana en els “països catalans”. 
 
La Constitució Espanyola prohibix expressament esta pretensió, ademés de ser rebujada dita denominació i la figura que representaria, per l'inmensa majoria dels valencians, als que ofén dita denominació contraria a l’història del poble valencià i que atenta a la seua llengua, cultura i costums que l'Estatut d’Autonomia, proclama com a pròpies, diferents i diferenciades de qualsevol atra. 
 
Les ansies inconfessables d’un reduït grup que s’alimenta de subvencions de la Generalitat catalana no ha tingut mai recolzament fòra d’aquells que reben les importants entregues que els permet tindre visibilitat ad eixe escàs número de persones que se multipliquen en repetides associacions per tal de obtindre de la Generalitat de Catalunya, i últimament de la valenciana, ya que sense elles no tindrien cap repercussió en la societat valenciana que coneix i sap de la seua consciencia pròpia molt diferent a la de qualsevol atra comunitat espanyola. 
 
Lo que trasllade a la Taula del Senat, el ben vist del Lloctinent General, en el desig de que reconsideren tal decisió, per atentar directament a la Constitució Espanyola que expressament diu: -En cap cas s’admet la federació de Comunitats Autònomes. En qualsevol acort de cooperació entre Comunitat Autònomes necessitarà l’autorisació de les Corts Generals per mig de Llei Orgànica. L'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi es reserva totes les accions llegals que puguen correspondre-li en defensa de la Llegalitat Constitucional que considera vulnerada. 
 
En la Ciutat de Valéncia, a tres dies de decembre del 2021.