El Centenar de la Ploma en l'actualitat

És hui el Centenar de la Ploma una institució cívica, establida i domiciliada en la Ciutat de Valéncia, baix la denominació de Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma que té per missió "…agrupar a les persones que més s'hagen caracterisat per l'exaltació i foment dels valors del poble valencià per tot lo mon, així com del seus símbol més característic: la Senyera tradicional del Regne de Valéncia, formada por quatre pals de gules sobre fons d'or, en un llistell, també de gules, que els separa d'un jefe o franja d'assur junt l'asta i en el que figura oberta una corona real, la qual era custodiada i defesa en la nostra época foral, des de nostre Rei D. Jaume, per una milícia composta por cent hòmens armats de ballestes, per lo que n'eren denominats "Ballesters del Centenar de la Ploma"[1]

Posteriorment, foren ampliats per un atra milícia d'hòmens a cavall pel Rei Pere II "El Cerimoniós", constituint, així mateix, este monarca, a 3 dies de juny del 1365, esta segona milícia i l'Almoina de Sant Jordi, composta pels mateixos més els seus familiars o llicenciats, muigueren o estigueren en necessitat. En recort d'esta Almoina de Sant Jordi, així com dels "Cent hòmens a cavall", defensors del símbol més apreciat dels valencians, la Real Senyera, i per a honrar la sua memòria, és per lo que es constituïx este Capítul"

El seu àmbit territorial se subscriu a les comarques valencianes que integren l'actual Comunitat Valenciana, així com per la especialíssima circumstància històrica, al de la vila de Capdet, hui incorporada a la província d'Albacete. 

El Centenar de la Ploma té com a fins: 
  • Contribuir a l'esplendor dels actes en honor a la Senyera 
  • Defendre l'integritat territorial, històrica, cultural, llingüística i artística del Regne de Valéncia 
  • Divulgar la nostra historia, llengua, símbols i el vari patrimoni cultural valencià i rendir homenage al seus fills ilustres. 
El Govern de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma correspon al seu Consell, el qual està integrat per deu Caps de Dehena, a cadascú dels quals correspon una responsabilitat, presidits pel Lloctinent General, màxima autoritat del Capítul. 

[1]        De l'Artícul 1 dels Estatuts de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma