El Centenar de la Ploma envia un escrit la Taula del Senat protestant per la acceptació d'un terme pancatalanista per a incloure a la C. Valenciana

El Consell de Caps de Dehena de l’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma, en la seua Sessió celebrada el passat dia 3 de decembre ha acordat elevar al Senat el seu malestar, la perplexitat i indignació per l’acceptació per part de la Taula del Senat de la denominació que pretén incloure a la Comunitat Valenciana en els “països catalans”. 
 
La Constitució Espanyola prohibix expressament esta pretensió, ademés de ser rebujada dita denominació i la figura que representaria, per l'inmensa majoria dels valencians, als que ofén dita denominació contraria a l’història del poble valencià i que atenta a la seua llengua, cultura i costums que l'Estatut d’Autonomia, proclama com a pròpies, diferents i diferenciades de qualsevol atra. 
 
Les ansies inconfessables d’un reduït grup que s’alimenta de subvencions de la Generalitat catalana no ha tingut mai recolzament fòra d’aquells que reben les importants entregues que els permet tindre visibilitat ad eixe escàs número de persones que se multipliquen en repetides associacions per tal de obtindre de la Generalitat de Catalunya, i últimament de la valenciana, ya que sense elles no tindrien cap repercussió en la societat valenciana que coneix i sap de la seua consciencia pròpia molt diferent a la de qualsevol atra comunitat espanyola. 
 
Lo que trasllade a la Taula del Senat, el ben vist del Lloctinent General, en el desig de que reconsideren tal decisió, per atentar directament a la Constitució Espanyola que expressament diu: -En cap cas s’admet la federació de Comunitats Autònomes. En qualsevol acort de cooperació entre Comunitat Autònomes necessitarà l’autorisació de les Corts Generals per mig de Llei Orgànica. L'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi es reserva totes les accions llegals que puguen correspondre-li en defensa de la Llegalitat Constitucional que considera vulnerada. 
 
En la Ciutat de Valéncia, a tres dies de decembre del 2021.