Actes del Centenar de la Ploma per al pròxim 9 d'Octubre

  L'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma

i en son nom
 
L'Excm. Sr. Lloctinent General
 
té l'honor de convidar-li als actes conmemoratius del DCCLXXXIII aniversari de la Cristianisació del Regne de Valéncia.
 
Programa
 
8 d'Octubre 2021
 
20 hs. Santa Missa en la Capella del Sant Càliç de la Seu en recort dels patriotes valencians morts en defensa de la Pàtria.
 
21 hs. Colocació d'una Corona de Llorer en la Capella de Sant Jordi a on la tradició diu que es va celebrar la primera missa en l'entrada del Rei Jaume I en la Ciutat de Valéncia.

21:30 hs. Colocació d'una corona de Llorer als peus de l'estàtua del Ballester del Centenar de la Ploma en el Palau de la Generalitat.

9 d'Octubre 2021

12 hs. Assistència a l'acte de baixada i trasllat de la Real Senyera des de l'Ajuntament a l'estàtua del Rei Jaume I el Conquistador