El Centenar de la Ploma ha editat la Marcha a la Real Senyera, de Gómez de Edeta en lletra d'Òscar Rueda.


La "Marcha a la Real Senyera" realisada en els  temes destacats del nostre Regne; Segons nos detalla l'historiador Javier Navarro, en la TAULA de Lletres Valencianes nº 13 Volumm II d'octubre 1928 es varen publicar els tocs de la Ciutat recopliats per I.L. Chavarrei.

Comença esta  obra en  els “Tocs a Cavall”  (tocs Reals de Clarins i Timbals) que tenien en el Regnat des del S. XVI ;   El Mestre José Serrano  inicia l'Himne en els antics tocs de la “Marcha de la Ciutat” estrenant en Valéncia l'any 1909  i passant a ser l'Himne oficial  en l'any 1984.

 El mestre Agustín Alamán  va compondre en 1949 “Cant a la Senyera”  es va estrenar en Valéncia  en el Teatre Olimpia el  dia 26 de Maig.

 Esta Marcha reprén els temes i tocs  incloent  les 21 salves d'ordenança pel seu caràcter de Cap d'Estat. L’inspirada lletra és obra del Vice Lloctinent del l’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma Òscar Rueda.