Creuament de nous Cavallers e imposició de Creus de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma.

 
 
S.A.I. i R
Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm
Archiduc d'Àustria
Príncep de Toscana. Príncep Real d'Hungría
Protector de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi
de Cavallers del Centenar de la Ploma
(qDg)

i en Son Nom
l'Excelentíssim Senyor en Miquel Ramón i Quiles
Lloctinent General de l'Insigne Capítul
Té l'honor de convidar a VS als solemnes actes de
Creuament per l'Espasa i Jurament de nous cavallers
d'este Insigne Capítul e imposició de Creus de l'Almoina de
Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma
que tindrà lloc Deu mediant el pròxim
dia 11 de setembre del 2021 a les 20:00 hores en
l'Iglèsia de Sant Joan de la Creu (OCD)
de la Ciutat de Valéncia carrer del Poeta Querol.Ingressaran en l'Insigne Capítul
i seran creuats per l'espasa i creats Cavallers
els següents Senyors

Mossén Josep Hoyo i Rodrigo
Mossén Juan Bautista Aznar Mollá
Mossén Elio Cabanes Sánchis
Mossén Reverent Àlvar Almenar Picallo
Mossén Cristóbal Moliner Tamborero
Mossén Luis Martí Bonmatí
Mossén Joan Romero i Moya
Mossén Julio Aguado i Codina

Laus + Deo


Seràn Condecorats en la Creu de Sant Jordi
de la Confraria o Almoina de Sant Jordi
els següents senyores i senyors

Pro Meritis 

Ilm. Sr. En. José Luis Albiach Esteban
Ilm. Sr. En. Juli Amadeu Àrias i Burdeos
Ilm. Sr. En. Fernando Bonilla Musoles
Ilm. Sr. En. Ramón Calatayud i Tortosa
Ilma. Sra. N'Elena Casa Llàcer
Ilm. Sr. En. Carlos Fabra Dolz
Ilm. Sr. En.Juan José García i López
Ilma. Sra. Na Mª Luisa Llorens Fuster
Ilm. Sr. N'Aureli López i Muñoz
Ilm. Sr. En Leopoldo Peñarroja Torrejón

Iure Sanguinis

Iltre. Sra. N'Elena Úbeda i Barberà