Entrega a la Confraria de la Mare de Deu dels Desamparats del barri del Socors de la medalla del 650 Aniversari de la creació del Centenar de la Ploma

En un acte carregat de simbología, i en ocasió de la festa de la Verge dels Desamparats, el Lloctinent General del Centenar de la Ploma Mossen Miquel Ramon i Quiles va fer entrega a la Confraria de la Mare de Deu dels Desamparats del barri del Socors de la medalla del 650 Aniversari de la creació del Centenar de la Ploma, en motiu de l’exposició de l’image titular de la Confraria en el Colege de l’Art Major de la Seda.

 En presència d’Eduardo Puertes president de la Confraria, del President del Colege de l’Art Major de la Seda, Vicente Genovés, l’Escrivà i Fiscal del Capítul, José Francisco Ballester-Olmos Anguís i Vicente De Castro Moscardó, el Lloctinent Miquel Ramon va fer l’imposició a l’image titular.