L'Ateneo Mercantil de Valéncia i el Centenar de la Ploma han firmat un acort de colaboració per a l'estudi, publicació i divulgació dels fins comun d'ambes entitats.

La Presidenta de l'Ateneu Carmen de Rosa Torner i el Lloctinent General del Capítul Miquel Ramon i Quiles, varen firmar l'acort de colaboració pres a primers d'any i que per les raons sanitàries no s'havia pogut firmar encara.