Interpretació de la marcha "El Tambor del Centenar" per part de la "Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey"

El passsat dia 2 de març en el Teatre de la Banda Primitiva de Llíria va ser interpretat per la “Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey" Nº1 la Marcha "El Tambor del Centenar” composta per Mossen Juan Manuel Gómez de Edeta, i dedicada al Lloctinent General del Centenar de la Ploma, Mossen Miquel Ramón i Quiles.