Excm. Sr. En José Piris rep l'Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil

Mossen Excm. Sr En José Piris Perpen, Cavaller del Centenar de la Ploma, ha rebut l'encomienda de la Orden del Mérito Civil en el seu tercer màxim rango distintiu, Encomienda de Número.

La Orden del Mérito Civil és un reconeiximent que, des de que fon instituida pel Rei En Alfonso XIII, premia la llabor d'aquells ciutadans que en el seu compromís han prestat servicis relevants a la societat, sent el seu Gran Maestre és sa Majestat el Rei Felip VI. 

Per part del Centenar de la Ploma felicitem a nostre companyó Mossen José Piris per esta nova condecoració que ara rep i que ve a reconéixer en tota justícia la seua llavor.