L'Insigne Capítul del Centenar de la Ploma en l'Arquebisbat

A l'entrada de la primavera d'hivern i en un solemníssim acte presidit per Monsenyor Esteban Escudero baix els auspicis de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jrdi de Cavallers del Centenar de la Ploma que presidix el seu Lloctinent General Miquel Ramón i Quiles, va ser ubicada en la parròquia de Sant Joan de la Creu una rèplica clònica de l'image protogòtica de la Verge de les Virtuts.

Esta image va estar des del sigle XIV fins al XIX en l'iglesuela de Sant Jordi, regida pel Centenar de la Ploma. Este chicotet temple ocupava part del solar de l'edifici que hui s'alça entre els carrers Portillo de San Jorge i Trànsits i la plaça Rodrigo Botet, abans de Sant Jordi. Al desaparèixer l'iglèsia, l'image mariana va passar a la parròquia de Sant Andrés, perque en la seua circunscripció parroquial pertanyía a l'iglesia del Centenar. Al construir una nova parròquia de Sant Andrés en el carrer Colón, l'image va passar allí, pero ara el Capítul ha volgut que la Verge de les Victòries estiguera en el mateix lloc que va ocupar tras haver sigut suprimit el Centenar de la Ploma per Felip V.

La semana passada una comisió del Consell de Caps de Dehena, orgue directiu d'esta corporació caballeresca, va visitar el Bisbe En Esteban Escudero per a tancar els temes de format, continguts, protocol i litúrgia. Monsenyor Escudero ens va atendre en l'amabilitat i humiltat que li son pròpies i característiques.