El Centenar de la Ploma participa en la processó del Crist de Sant Bult

L'Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma va participar, D.m. en la provessó del Crist de Sant Bult el passat dumenge 10 de Juny que va recorrer part del barri de la Xerea, accedint a l'invitació remesa pel President de la Comissió de Festes de la Llar Escola de Sant Bult.

El Crist de Sant Bult es una image romànica, lo que remitix a que es prejaumina, amagada pels cristians durant la dominació islàmica en terres valencianes.


És un Crist no dolorós, victoriós i majestuós. Bult, en valencià, evolucionat del "vultus" llatí, significa image de Crist i que té paralelisme en el "Santo Volto" de la ciutat italiana de Lucca, en el que guarda molts pareguts en l'image de la Xerea i que era l'image de l'Orde de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalén.