Solemnes actes de Creuament de nous Cavallers del Centenar de la Ploma - 2018


S.A.I i R. 
Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm
Archiduc d'Àustria
Príncep de Toscana, Príncep Real d'Hungría
Protector de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi
de Cavallers del Centenar de la Ploma
(q.D.g.) 


i en Son Nom
L'Excelentíssim Senyor En Miquel Ramón i Quiles
Lloctinent General de l'Insigne Capítul

Te l'honor de convidar a Vostra Senyoria als solemnes actes de Creuament per l'Espasa i Jurament de nous cavallers d'este Insigne Capítul i a l'imposició d'insignies de la Confraria de Sant Jordi que tindrà lloc, Deu mediant,  el pròxim dia 25 de Maig de 2018, a les 20:00 hores en la Església de Sant Joan de la Creu (O.C.D.) de la Ciutat de Valéncia, carrer Poeta Querol

Ingressaràn en l'Insigne Capítul  i seràn creuats per l'espasa i creats Cavallers els següents Senyors:

Ilustre Sr. Mossen Germán Marco i Sanz
Ilustre Sr. Mossen Juan de Dios Vargas i Ramos
Ilustre Sr. Mossen Pedro J. Spuche i Bellod
Ilustre Sr. Mossen Dr. Mario Rodríguez i Peña
Ilustre Sr. Mossen Manuel Salvador i Sanchis
Ilustre Sr. Mossen Vicente Saura i Pitarch

~ Laus + Deo ~


Seràn condecorats en la Creu de Sant Jordi de la Confraría o Almoina de Sant Jordi els següents senyors i senyores:

~ Pro Meritis ~

Ilustre Sr. Don Enrique Montoliu i Romero
Ilustre Sr. Don Ricardo Císcar i Martínez
Ilustre Sr. Don José María Benlloch i Baviera
Ilustre Sr. Don Francisco Martínez i Mojica

~ Iure Sanguinis ~

Ilustre Sra. Dª María Teresa Espert de Puertes


 Orde dels Actes

Recepció de Convidats Porta principal de l'Església
Formació del Capítul
Processó Claustral Capitular
Crida Capitular
Cerimònia d Creuament i Jura de nous Cavallers
Imposició de Creus de la Confraria de Sant Jordi
Tancament del Capítul
Sopar