Celebració de la Festivitat de Sant Jordi

Per orde del Lloctinent General, es convoca a Capítul General en ocasió de la celebració del Día de Sant Jordi, Patró del Centenar de la Ploma, el pròxim día 24 d´abril, en la Capella del Sant Càliç de la Seu de Valéncia a les 20.00 hores. 

La Santa Missa l´oferirem en sufragi dels nostres Companyons de Capítul fallits durant l´any passat i  es farà la cerimònia d´arreplegar el Collars i fer entrega de la Real Senyera corresponent. En acabar la Santa Missa procedirem a la Veneració de la nostra Reliquia de Sant Jordi. 


   Insigne Capítul de l´Almoina de Sant Jordi
de Cavallers del Centenar de la Ploma

Celebració de la Festivitat de Sant Jordi 
Any 2018 
Capella del Sant Caliç de la Seu de Valéncia Santa Missa en sufragi dels Cavallers: 
-
Excm. Sr. Don Carlos Gereda i de Borbón, 
XLIX Gran Mestre de l´Orde de Sant LLaçer 
Marqués de Almazán Excm. 
-
Sr Don Juan Lladró i Dolz, 
Vice Gran Mestre de la Real Orde de Cavallers de Santa Maria de El Puig 
-
Ilm. Sr Don Juan Antonio Barrera i Jaime de Arce 

 Entrega de Banderes i recollida de Collars Veneració de la Reliquia de Sant Jordi 
Ciutat de Valéncia, 24 d´Abril de 2018