Acte de Creuament i Jurament de nous Cavallers de l'Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma
El passat día 15 d'Abril de 2016 va tindre lloc en la Ciutat e Regne de Valéncia, D.m., en l'església de Sant Joan de la Creu, l'acte de Creuament per l'Espasa i Jurament de nous Cavallers d'este Insigne Capítul.

Abans de començar u dels actes més importants per al Capítul del Centenar de la Ploma en la seua agenda, es va realisar la Santa Missa en sufragi dels Patriotes Valencians morts en la lluita per les llibertats del Regne.


Ingressaren en el Capítul i foren creuats per l'espasa i creats Cavallers els següents senyors:


E. Sir Robert George Alexander Balchin,
Baron Lingfield, The Lord Lignfield

Excelentíssim Sr. Mossen  Vicent Boluda i Crespo
Mossen Carlos Villaverde i Bargues
Mossen Iván Escrivà i Roig 

Laus + DeoDins dels solemnes actes programats, també es troba la condecoració en la Creu de Sant Jordi de la Confraria de l'Almoina de Sant Jordi, distinció otorgada per mèrits i accions concretes, be per la cultura, la llengua valenciana i la Real Senyera, a les següents senyores i senyors:

Ilustríssima Senyora Na Carmen Pérez i García 
Ilustríssim Sr. En Rafael Maluenda i Verdú
En Vicente Genovés del Olmo
En Joan Romero i Moya
En Miquel García i Maldonado
En Josep Esteve Rico i Sogorb
En Josep Ramón Ombuena i Ruiz
Ilustríssim Sr. En Manuel González i López
Ilustríssim Sr. En Federic J. Bisquert i Lafuente
Ilustríssim i Reverent Sr. En Miguel Bou i Piñón
 

Oració Capitular a Sant Jordi

Senyor Sant Jordi
Tú que eres perfecte model 
de la Noblea, de l'Heroisme
i de la Cavallerositat cristianes,
Ajuda-nos en la teua intercessió
per a que conseguim
mantindrer-nos fidels 
ad eixos ideals per a la major
Gloria de Deu
del Regne de Valéncia 
I del nostre
Insigne Capítul de Cavallers
Amen