L'Assamblea General ha triat a En Fernando de Benito i Alas, com Decà de l'Acadèmia Valenciana de Geneaologia i Heràldica

El passat divendres 23 d'Octubre de 2015, es va celebrar l'Assamblea General de l'Acadèmia Valenciana de Geneaologia i Heràldica, per a l'elecció per als pròxims tres anys del seu Decà-President.

Sent triat per aclamació i unanimitat de tota l'Assamblea General el Ilm. Sr. En Fernando de Benito i Alas L'anterior Decà-President el Coronel Ilm. Sr. En Germán de León i Quintero, que passa a formar part del Cos Consultiu del Decà-President en el seu predecessor l'Ilm. Sr. En. Tomás Trenor i Puig, Marqués del Turia. 

Després es va celebrar un sopar en el Saló de la Chimenera de la Real Societat Valenciana d'Agricultura i Deport, servida pel chef de l'entitat En Julio Milla.

Esta notícia supon una doble alegria per al Centenar de la Ploma, puix l'Ilm. Sr. En Fernando de Benito i Alas és ademés Cavaller del Capítul. Des d'ací volem expressar la nostra més sincera enhorabona.