Excm. Sr. En Miguel Jover Cerdá, nou Gran Canciller de la Real Orde de Cavallers de Santa María d'El Puig

Recentment hem rebut la bona notícia de que l'Excm. Sr. En Miguel Jover Cerdá ha segut nomenat Gran Canciller de la Real Orde de Cavallers de Santa María d'El Puig .

Des del Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma només podem felicitar-nos per dita elecció, Cavaller del Capítul, En Miguel Jover ha colaborat fermament en quants actes se li ha demanat.


D'esta manera comencem l'any 2016 en l'esperança de les dos entitats cavalleresques més històriques del Regne de Valéncia dugam a terme, D.m., els objectius que tenim encomanats dins dels nostres juraments que ferem davant de Deu.

Per a concloure, deixem l'himne de la Coronació de la Mare de Deu d'El Puig, primera patrona del Regne de Valéncia:

Sou lliri que'n vell estuig
lo seu perfum desparrama,
per la terra valenciana
desde el monticul del Puig.

Sou sellar de fonament
aon historia y tradició
mantenen la fe y tesó
de tot valencià creient.

Meta dels notres afans
com reliquiari preuat,
sou tresor arraelat
al cor dels bons valencians.
Si vos jurà el rei lluitar
fins Valéncia conquerir,
i quan ya ho va conseguir
les claus portà al vostre altar.

En gracies a tal favor
hui el valenciá noble i ver,
canta als peus del bell roser
replet lo seu pit d’amor.