Fernando de Rosa, Cavaller Capitular del Centenar de la Ploma, nou President de l'Audiència Provincial

 
Fernando de Rosa ahir va prendre possesió de la Presidència de l'Audiència Provincial de Valéncia. En una àmplia trayectòria dins del món de la justícia, més de 30 anys, va remarcar que una de les seues finalitats dins de la Presidéncia de l'Audiència es conseguir una justícia "més àgil, eficaç" i especialment "digirida al ciutadà"

Nostre Lloctinent General, Miquel Ramón i Quiles, va assistir a dit acte en representació del Centenar de la Ploma i per a acompanyar a nostre benvolgut companyó de Capítul en este important repte professional.

Des del Centenar de la Ploma li volem donar l'enhorabona i desijar un brillant futur dins de l'Audiència, com en atres ocasions ha desenrrollat en les seues diferents etapes professionals.