Presentació del llibre "El Centenar de la Ploma en los Documentos" en la LLonja de la Seda de Valéncia

El Centenar de la Ploma vol convidar a tots els ciutadans del Regne de Valéncia a la presentació que es realisarà el pròxim dimecres dia 20 de maig del llibre "El Centenar de la Ploma en los Documentos" del qual és autor el Professor, Acadèmic i Cavaller Capitular En Josep Francesc Ballester-Olmos i Anguix. 

Dita presentació es realisarà en l'emblemàtic Saló del Consolat de Mar de la Llonja de la Seda, a les 19:00 hores, moment en el que es farà pública l'obra més completa en l'historia del Centenar de la Ploma, arreplegant una gran cantitat de documentació present en diferents archius històrics després d'un intens i llarc procés d'investigació dut a terme pel Professor Ballester-Olmos. 

Recordem que l'entrada a l'acte és lliure, preguem puntualitat. Pots confirmar la teua assistència en Facebook
---------------------------------------------------------------------------------------------------S.A.I. i R. 
Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm –Salm 
Archiduc d'Austria Príncip de Toscana, Príncip Real d'Hungria 
Protector de l´Insigne Capítul de l´Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma 

i en Son Nom 

L'Excelentíssim Sr. Lloctinent General de l'Insigne Capítul 

Te l´honor de convidar a V.S. a l´acte de presentació del llibre “El Centenar de la Ploma en los Documentos” del que és autor el Professor, Acadèmic i Cavaller Capitular En José Francisco Ballester-Olmos, que tindrà lloc D.m. el pròxim dia 20 de maig, a les 19:00 hores en el Saló del Consolat de Mar de la Llonja de la Seda de Valéncia 

Miquel Ramon i Quiles 

Agraïx de bestreta la seua assistència i aprofita l'ocasió per a oferir-li el testimoni de la seua mes distinguida consideració Ciutat de Valéncia, Maig del 2015.


Ciutat de Valéncia, Maig del 2015