Emotiva presentació de l'Himne del Centenar de la Ploma interpretat per la Banda Municipal de Valéncia

El passat dumenge, D.m., la Banda Municipal de Valéncia dirigda per Fernando Bonete va estrenar en primícia i en la Sala Iturbi del Palau de la Música l'obra "Himne del Centenar de la Ploma" del prestigiós músic i compositor de renom universal Gómez d'Edeta en la lletra de l'Ilm. Mossen Federic Bisquert.

La presentació de l'Himne del Centenar s'ha fet este any 2015, puix coincidix en el DCL aniversari de la creació del Centenar de la Ploma en el Regne de Valéncia i se convertix en un homenage pòstum a l'anterior Lloctinent General Mossen Pasqual Martín-Villalba i Medina que Deu tinga en sa glòria.

La Sala Iturbi, abarrotada de públic i en companyía del Centenar de la Ploma va vibrar a l'escoltar dit Himne, plé de força i solemnitat, convertint els valors d'una escolta de cent homens per a la Real Senyera en fervoroses notes musicals.

També volem recordar que en motiu del DLC aniversari, nostre actual Lloctinent General l'Excm.Miquel Ramón i Quiles junt en el seu Consell de Caps de Dehena, té preparat atre importantíssim acte per a la història del Centenar de la Ploma. Vos anirem informant d'ell tan pronte conegam dates.

Adjuntem una série d'enllaços de prensa on s'arreplega dit acte: El Periodico, Europa Press, 20 Minutos