El Centenar de la Ploma dona el seu pèsam a Mossen Vicent Latorre

Apreciat Mossen Vicent Latorre: Enterats de la desaparició de ta mare volem fer-te arribar el condol del Capítul de l'Almoina de Sant Jordi  de Cavallers del Centenar de la Ploma al que tan dignament pertanys.

Que Deu la tinga en sa Glòria.