Necrològica de l'Excelentíssim Senyor En Pasqual Martín-Villalba i Medina Lloctinent General de l'Insigne Capítul

Esquela publicada en Las Provincias el 06/04/2014
Un fi de semana de dolor i tristea en els nostres cors hem tingut els Cavallers del Centenar de la Ploma, si la mort de Mossen Fernando Pérez Campos mos va deixar en un gran buit interior i desolació, trobem el mateix dia la mort de nostre Lloctinent General de l'Insigne Capítul l'Excelentíssim Senyor En Pasqual Martín-Villalba. Els que hem tingut la sort de conéixer-lo hem vist en ell un eixemple a seguir, en gran carisma, valenciania i capacitat de liderage. Aixina lo va manifestar des de molt jove en la Presidència del Grup d'Accio Valencianista des de 1977 fins a 1984 i en la del Círcul Cultural Aparisi i Guijarro. El dolor que mos ha portat coneixer este trist succés ha fet que molts de mosatros no puguerem contindre les llàgrimes en la Missa Corpore in Sepulto. 

L'escritor e historiador En Joan Ignaci Culla ha publicat el 06/04/2014 en el periòdic Las Provincias este encertat artícul en un títul realment descriptiu de la seua personalitat "Lluitador de la seua Patria":


Deixem també els enllaços a atres periòdics i mijos de comunicació que s'han fet resò d'esta trista notícia.