Actes conmemoratius en el dia de Sant Jordi, Patró del Centenar de la Ploma


Per orde del Excelentíssim Senyor Lloctinent General, el Centenar de la Ploma convoca a tots els seus Cavallers als actes conmemoratius  del dia de Sant Jordi, Patró de l’Insigne Capítul de l´Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma.

Els actes tindran lloc en la Capella del Sant Càliç, Santa Iglésia Sèu Metropolitana de Valéncia, dimarts 23 d'abril de 2013 en el següent orde: 

  • 19.00 - Conferencia Magistral de l'Ilm. I Rvdo. Sr. En Jaume Sancho Andreu sobre Sant Jordi i les Relíquies de la Santa Iglésia Catedral.
  • 20.00 - Santa Missa i bes de la Relíquia
  • 21.00 - Vi d'honor

Nota: Es prega confirmació d'assistència degut a l’espai disponible en la Capella del Sant Càliç.