Colaboració del Centenar de la Ploma en els actes de presentació i entrega del Mantó de la Verge el Centenari de la seua Coronació

El passat 4 de Maig el Centenar de la Ploma va acodir l'Ateneo Mercantil de Valéncia en motiu del sopar i subasta benèfica aon els fondos recaudats anaren destinats a sufragar el nou mantó de la Verge dels Desamparats que s'ha confeccionat en motiu del Centenari de la coronació de la Verge.

Este acte s'emmarca dins de la campanya ‘Un poco de muchos’ que a lo llarc del passat any i el present curs ha portat a terme diferents accions per a fer partícip a tota la societat valenciana d'una celebració tan especial com el centenari de la Coronació de la Verge. 

Per a donar forma a esta campanya, que està resultant un èxit davant l'implicació i colaboració de tota la societat i institucions, es va constituir una Junta Gestora integrada pel Centenar de la Ploma, l'Ateneu Mercantil de Valéncia, la Interagrupació de Falles, el Cassino d'Agricultura, Lo Rat Penat, la Confraria de Sant Jerónimo del Colege de l'Art Major de la Seda, la Fundació del Colege de l'Art Major de la Seda i María Dolores Alfonso, Cambrera de la Verge. Han colaborat en la mateixa Brodats Angelita Suay i La Real Basílica de La nostra Senyora dels Desamparats.

  

Just un dia despuix, el 5 de maig, es va fer entrega del Mant Històric en la Basílica de la Verge dels Desamparats. Acte en el que el Centenar va participar activament i aon es va beneïr el mant i posteriormente s'oficià una missa en la mateixa Basílica en honor a la patrona de la ciutat de Valéncia.