Es perpetua la Provessó de Sant Jordi recuperada pel Centenar de la Ploma

 

El passat dumenge 23 d'Abril el Centenar de la Ploma va realisar la provessó de Sant Jordi, originària de l'época foral i perduda en la instauració dels Decrets de Nova Planta, que esta institució cumplint en els seus valors estatutaris s'ha propost recuperar i mantindre esta important tradició.

D'esta forma, el passat dumenge 23 d'Abril, festivitat de Sant Jordi, la Real Senyera va tornar a baixar verticalment sense inclinar-se des del balcó del Colege de l'Art Major de la Seda custodiada pel Centenar de la Ploma.


Originàriament esta provessó començaba des de la ya desapareguda Casa de la Ciutat, ubicada aon se troben actualment els jardins del Palau de la Generalitat. 

La provessó va recòrrer els carrers abarrotats del centre de Valéncia aon la Real Senyera del Colege de l'Art Major, bessona de la guardada en l'Ajuntament de Valéncia, custodiada pel Centenar de la Ploma va atraure l'atenció del públic mentres provessonaba protocolariament i en la màxima solemnitat que l'acte requereix. 

La provessó va finalisar en la Catedral de Valéncia aon el Cabildo la va rebre i se va realisar una missa oficiada pel Cavaller del Centenar Mossén Álvaro Almenar.