Solemne Creuament per l'Espasa i Jurament de nous Cavallers del Centenar de la Ploma


  S.A.I. i R.

N'Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm 

Archiduc d'Àustria,

Príncip Real de la Bohèmia i d'Hungria, Príncip de Toscana 

Protector de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi 

de Cavallers del Centenar de la Ploma

(qDg)


i en Son Nom 

L'Excm. Senyor En Bernardo Celda i Muñoz 

Lloctinent General de l'Insigne Capítul 


Te l'honor de convidar a VS

Als Solemnes actes

de Creuament per l'Espasa i Jurament de nous Cavallers 

d'est Insigne Capítul e imposició de Creus de l'Almoina de

Sant Jordi

que tindrà lloc el pròxim dia

18 de novembre del 2022 a les 20:00 hores en

l'Iglèsia de Sant Joan de la Creu (OCD)

de la Ciutat de Valéncia

carrer Poeta Querol.

 

Ingressaran en l'Insigne Capítul

i seran creuats per l'espasa i creats Cavallers

els següents Senyors:


Mossén Jorge Rafael Soler i Olmos

Mossén Jean-Philippe Sendat

Mossén Ivan Alcañiz Mestre

Mossén Carlos Fabra Dolz

Mossén Pedro Antonio Cuesta Tobajas

 

Laus+Deo

 

Seran condecorats en la Creu de Sant Jordi

de la Confraria o Almoina de Sant Jordi

els següents senyors i senyores:


Pro Meritis

Iltre. Sra. Na Clara Perales Obenich

Iltre. Sra. Na María Dolores Alfonso Gallent

Iltre. Sra. Na Lorena Vila Gómez 

Iltre. Sr. N'Agustí Zacarés Romaguera

Excm. Sr. En Francisco Tarazona Santabalbina

Ilm. Sr. N'Alfredo Cordón Scharfhausen

Iltre. Sr. En Carlos San Juan de Laorden

Iltre. Sr. En Joan Sancho i Gea

 


Ius Sanguinis

 Iltre. Sra. Na Teresa González Juste

Iltre. Sra. Na Cristina Aguado Codina