Comunicat del Centenar de la Ploma en relació al possible trasllat de l'estàtua Francesc de Vinatea

 

 
Des de fa uns dies en motiu de l'aprovació definitiva de la remodelació de la Plaça de l'Ajuntament de la ciutat de Valéncia, s'ha tingut notícia del possible trasllat de l'estàtua de Francesc Vinatea de la seua actual ubicació, al no estar contemplat el seu manteniment en el proyecte guanyador.
 
Francesc de Vinatea, cavaller valencià que, com a primer jurat del Cap i Casal, es va opondre a la partició del Regne de Valéncia plantant cara al Rei Alfonso IV d'Aragó, conseguint que el mateix no aplegara a fragmentar-se. Constituix, sense cap dubte, una de les figures mes rellevants de la nostra història com a poble.

Des del Centenar de la Ploma i en coherència en un dels seus objectius més importants com és la defensa de l'integritat del territori de la nostra Pàtria Valenciana, tal i com ya han fet diverses entitats culturals, exigim als responsables polítics de l'Ajuntament de Valéncia i, més concretament, al Sr. Alcalde, que l'ubicació de l'estàtua de Francesc de Vinatea siga respectada i matinguda, puix el seu trasllata a qualsevol atre emplaçament que no siga l'actual no es correspondrà en els honors que tan ilustre valencià mereix. 
 

Atentament

Bernardo Celda Muñoz
Lloctinent General