Entrega del Collar de Lloctinent d'Honor a l'Excm. Sr. Mossén José María Boluda.

El passat Dumenge 23 de Giner en un acte íntim, en el Camarí de la Mare de Deu dels Desamparats, de mans de l’Excm. Sr. Mossén Miquel Ramon i Quiles, s’ha fet entrega del Collar de Lloctinent d’Honor a l’Excm. Sr. Mossén José María Boluda.
 
En dit acte també se va realisar l’imposició de Creus de l’Almoina de Sant Jordi als membres del Consell de Caps de Dehena que no la havien rebut. 
 
Baix la direcció religiosa del Cavaller, distinguit en l’Almoina i vice Rector de la Basílica Rvt. Pare Mossén Àlvaro Almenar Picallo.