Solemne acte d'entrada com Acadèmic de número de la Real Aacdèmia de Cultura Valenciana de l'Ilm Rvetm Dr Jaume Sancho, Capellà de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma

En un documentadíssim discurs sobre la temporalitat ritual. l'any llitúrgic cristiana i el seus antecedents, el Rector de la Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats i Canonge de la Catedral Valentina, que fon contestat per l'acadèmic Fray Benjamín Agulló. 

L'incorporació del nou acadèmic de número de la RACV, s'unix a la del Vice Decà Ilm Sr. José Francisco Ballester-Olmos, Escrivà del Centenar i i la del Vice Lloctinent Òscar Rueda. 

El Centenar de la Ploma, també conta en atres cavallers en la seua categoria de Acadèmics corresponents o honoraris. 

La nostra felicitació al nou Acadèmic de número de la RACV, al que li desigem una fructífera trayectòria en la Real Acadèmia.