Mossen Òscar Rueda i Pitarque, Vice Lloctinent del Centenar, ingresa com Acadèmic de Número de la RACV

El 23 de juny, ingresà en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) com Acadèmic de Número l’Ilustríssim Senyor N’Òscar Rueda i Pitarque, Vice Lloctinent de l’Insígne Capítul de l’Almoina de San Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, en un magnífic discurs en el que demostrant la singularitar, les particularitats i mérits de l’idioma valencià reivindicà que només els valencians parlants son els qui poden decidir l’us d’ell aixina com el fer valdre la seua històrica i exclusiva denominació “Sobre la llingüicitat de l’idioma valencià i la seua viabilitat futura” Discurs molt elogiat i aplaudit que fon contestat per l’Ilustríssim Dr, En Voro López Verdejo, president de la secció de llengua de la RACV.