Concert In Memoriam – José Climent Barber (1927-2017)

Fa poc més d’un any faltà En Josep Climent i Barber, fill adoptiu de la Ciutat de Valéncia, fon un intelectual compromés en la defensa de la llengua i cultura valenciana. Entre el seu extens curriculum d'este erudit de primer orde podem destacar, Canonge prefecte de música sacra de la Catedral, l'elaboració de rigurosos estudis sobre els organistes catedralicis de Valéncia, els fondos musicals barrocs, membre de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de Valéncia i de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, en Barcelona. Tots els 9 d'Octubre, dia en que conmemorem la reconquesta cristiana del Regne de Valéncia, el Te Deum que s'interpreta en la Catedral és obra d'ell.

Hui, dimarts 6 de març del 2018, està programat un concert In Memoriam d'En Josep Climent, en la Catedral Metropolitana de Valéncia, a les 20:00 hores, l'entrada és lliure.

Intervendràn els següents intérprets:

Vicente Chulià (Marimba)
Conchín Darijo (Soprano)
Ernesto Chulià (Trompeta)
Miguel Bou (Tenor)
Pablo Márquez (Orgue)
Coral Catedralícia de Valéncia. Luis Garrido (Director)
Organisa la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Secció de Musicología Juan Bautista Comes.
Colabora la fundació SGAE.
 
S'interpretaràn obres de Luis de Vitoria, Juan Bautista Comes, Bach, Haendel, Vivaldi, Vicente Chuliá, Cererols, Viadana, Morera, Salvador Chuliá, Cesar Franck, Schubert, Durante, Charles Gounod i del propi homenajat Josep Climent.