El Centenar de la Ploma celebra un sopar homenaje a En Jaime Sancho Andreu en la presència de l'Archiduc d'Àustria

Ahir 30 de març i en l'històric Casino d'Agricultura de Valéncia,  S.A.I i R.  Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm Archiduc d'Àustria, Príncep de Toscana, Príncep Real d'Hungría Protector de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma (q.D.g.)  i  l'Excelentíssim Senyor En Miquel Ramon i Quiles Lloctinent General de l'Insigne Capítul junt en el Consell de Caps de Dehena, assistiren a un sopar homenaje que li rendirem a En Jaime Sancho Andreu, Canonge de la Catedral de Valéncia i zelador del Sant Càliç.

En dit sopar, l'Archiduc d'Àustria junt en el Lloctinent General li feren entrega d'un Icon de Sant Jordi en les armes personals d'En Jaime, que com sabeu regalà al Insigne Capítul del Centenar de la Ploma la relíquia de Sant Jordi que tant representa per a tots mosatros.

Volem agrair a Manolo Guallart el reportaje fotogràfic realisat en motiu d'este acte.