Excms. Srs. Mossen Rafael Llombart Ais i Mossen Alfredo Escudero y Díaz Madroñero, distinguits en la Creu de la Real Orde d'Isabel la Catòlica.

Nostre companyó en el Centenar de la Ploma Excelentíssim Senyor Mossen Rafael Llombart Ais  ha segut distinguit per la Seua Majestat El Rei Felip VI en la Creu de la Real Orde d'Isabel la Catòlica. El nostre reconeiximent i nostra felicitació mes cordial.