El Centenar de la Ploma acompanya als Cavallers de Santa María del Puig en la benedicció de la Creu de la Misericòrdia en Alborache

 
La Real Orde de Cavallers de Santa María del Puig s'ha encarregat d'alçar esta obra de 12 metros d'altura. 

El passat dumenge la Real Orde de Cavallers de Santa María del Puig va viure un matí de goig en la partida de Loas Fustales de Alborache en la bendició canònica de la Creu de la Misericòrdia a càrrec del Vicari General de la Diòcesis de Valéncia, Iim. Sr. En Vicente Fontestad, auxiliat pels retors d'Alborache i Turís. 

Numerosos membres de la Real Orde, entre els que se trobaven el Vice Gran Maestre, Excm. Sr. En. Juan Lladró Dolz; el Lloctinent Major, Excm. Sr. En. Quintiliano Pérez Monedero; i el Gran Canciller, Ilm. Sr. En. Miquel Jover Cerdá, vullgueren estar presents en la celebració religiosa que venia a culminar l'anhel d'un d'ells. 

Segons expliquen, “el propietari de la parcela a on s'ha construit la Creu mos comentà en el seu dia que tenia en ment este proyecte. En eixe moment, l'orde ho feu seu i mos posarem mans a l'obra”. 

Junt a numerosos veïns d'Alborache i Turís que vullgueren participar en l'event estigueren presents també els alcaldes d'abdos localitats acompanyades pels primers tinents alcalde aixina com el Tinent del posat de la Guàrdia Civil de Chiva i el Cap de la Policia Local Turisana. 

Representants de la Confraria del Sant Sepuclcre de Turís, la Sobirana Orde Militar de Malta, l'Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalén, el Capítul del Centenar de la Ploma i els Cavallers Jurats de Sant Vicent Ferrer foren testics d'esta manifestació de Fe que preten ser una senzilla “oració en pedra” que recorde l'any jubilar convocat pel Papa.