Creuament de nous cavallers en l'Insigne Capítul del Centenar de la Ploma

S.A.I. i R. Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena i Salm Salm 
Archiduc d’Austria 
Príncep de Toscana 
Príncep Real d’Hungria 
Protector de l’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma (q.D.g)

L’Excelentíssim Senyor En Miquel Ramon i Quiles Lloctinent General de l’Insigne Capítul 


Te l’honor de convidar a V.S. a la Santa Missa en sufragi dels Patriotes Valencians morts en la lluita per les llibertats i als solemnes actes de Creuament per l’Espassa i Jurament de nous cavallers d’este Insigne Capítul que tindrà lloc, Deu mediant, el pròxim dia 11 de Febrer les 20:30 hores en la Església de Sant Joan de la Creu de Valéncia 

A la finalisació de l'acte de Jurament e Investidura, rebràn la Creu de Sant Jordi personalitats d'atres institucions nobiliares i cavalleresques, aixina com destacats membres de la societat valenciana.