El Centenar de la Ploma present en la celebració en honor a la Verge de Palestina, patrona de l'Orde del Sant Sepulcre

El passat dimecres 10 de decembre, D.m. se celebrà la Festa de la Patrona de l'Orde del Sant Sepulcre en una missa en honor de la Verge de Palestina, patrona de l'Orde, que fon presidida pel Cardenal Arquebisbe de Valéncia, D. Antonio Cañizares, i tingué lloc en la capella del Palau Arquebisbal, contant en la presència del lloctinent de l'Orde, Enric Mas, i el president de la secció Regne de Valéncia, Ferrando de Rosa.

En la celebració eucarística ademés dels delegats i representants de l'Orde de Malta, la Real Germandat del Sant Càliç Cos de la Noblea de Valéncia, la Real Maestrança de Cavallería de Valéncia, el Capítul de Cavallers Jurats de Sant Vicent Ferrer representat per l'escrivà, Coronel D. Esteve González,estigué present el Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma, representat pel Lloctinent General, Miquel Ramón.

L'Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalén fon creada per Godofredo de Bouillon despuix de conquistar Jerusalén en l'any 1099 durant la Primera Creuada per a la defensa dels Sants Llocs. En l'actualitat, l'Orde desenrolla el seu fi espiritual i el social, ajudant a les institucions caritatives i socials de l'Iglésia Catòlica en Terra Santa i, particularment, les del Patriarcat llatí de Jerusalén, han senyalat, i defendre la fe cristiana en Terra Santa i la conservació dels Sants Llocs. L'Orde manté en l'actualitat 70 parròquies i prop de 50 coleges en els que atén a prop de 30.000 estudiants, dels quals 10.000 son cristians i la majoria, pobres.