Panegíric de Vicent Lluís Simó i Santonja

Ha mort Vicent Lluís Simó i Santonja, valencià, juriste, catedràtic, investigador, escritor i articuliste. En l’àmbit profesional fon notari de Valéncia, Decà de l’Ilustre Colege Notarial de Valéncia i Acadèmic de Número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Llegislació de Valéncia. El Capitul del Centenar de la Ploma li concedí, Pro Meritis, la Creu de de l’Almoina de Sant Jordi. 

Home arraïlat a la seua terra, compromés en la seua cultura i orgullós del valencià que parlen i han parlat els seus avantpassats, recordava en gran apreci el parlar de son yayos i pares en Alcoy, ciutat que li va vore nàixer en l’any 1932. 

La seua incansable activitat cultural dins del valencianisme li portà a ser nomenat Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i Vicepresident de Lo Rat Penat. En el plà cultural, va publicar multitut de llibres del que destacariem, per la seua repercusió i possibilitat de trobar reflexat en ell el seu pensament valencianiste el llibre titulat ¿Valenciano o Catalán? a on podem trobar escrit: 

“Quisiera que nuestra sociedad conservase su lengua, es decir, la suya, no la barcelonesa, porque sería síntoma de perdurabilidad de la personalidad valenciana, o si se quiere del lenguaje humano total.” 

“Quisiera que esta polémica hecha para la guerra, trajese la paz, es decir, orgullosos del legado de nuestros antepasados, fieles a nuestra lengua valenciana, fuésemos capaces de mantenerla, cuidarla y propagarla, sin ningún servilismo, porque aunque pase por exaltado o romántico, creo que nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra personalidad valenciana, son irrepetibles.” 

Des del Centenar de la Ploma manifestem nostra condolència per tan dolorosa pèrdua i preguem una oració per la seua ànima. 

Encomanen-lo a Deu per a que Descanse en Pau.