Nou Lloctinent General en l'Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la PlomaEl passat dimecres 25 de Juny (D.m.) l’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma va celebrar un Capítul Extraordinari en motiu de l’elecció de càrrec de Lloctinent General.

L’inici de dit Capítul Extraordinari va estar marcat pel recort de la ilustre obra i persona l’Excm. Sr. Mossén Pasqual Martín-Villalba, anterior Lloctinent General del Centenar de la Ploma, fins que el Senyor vullgué que estiguera al seu costat a principis d’abril d’este any.

Des d’eixe moment i fins a la celebració del Capítul Extraordini, el Lloctinent en funcions del Centenar fon Mossen Miquel Ramon i Quiles, 1º Cap de Cincuantena, com aixina marquen els nostres Estatuts.

En Miquel Ramon i En José María Boluda han segut dos pilars fonamentals per a En Pasqual Martín-Villalba dins del Capítul, i en dita elecció, al presentar la seua candidatura Miquel Ramon com a Lloctinent General, va rebre el recolzament i beneplàcit de tots els Cavallers del Centenar de la Ploma.

La seua trayectòria dins del Centenar des del moment en que va ser nomenat Cavaller en l’any 1982, ha segut impecable ademes de mostrar una fervorosa valencianía i profunt coneiximent de la situació del Regne de Valéncia.

El currículum de l’Excm. Sr. Mossén Miquel Ramon i Quiles és digne de menció, Graduat Social fon Diputat de les Corts Valencianes entre 1987 i 1995, Senador en les Corts Generals de l’Estat entre 1991 i 1995, se trova en possessió de la Medalla Colectiva al Mèrit en el Treball en sa categoria d’Or. Dins de l’àmbit cultural fon membre de la Junta Govern de Lo Rat Penat, Vicepresident fundador del Casal Bernat i Baldoví, soci de l’Associació Amics del Corpus de la Ciutat de Valéncia i ha rebut les màximes recompensens del món faller, Bunyol d’Or, Brillants i Fulles de Llorer i en les Falles Infantils, Distintiu d’Or nº20.

 In te Domine, speravi; non confundar.