El Puig rememora els 775 anys del Regne de Valéncia


El dia 8 d'Octubre del 2013, el Monasteri de Santa Maria del Puig va acollir l'acte institucional organisat per la Generalitat Valenciana, per a commemorar el 775 aniversari de l'orige del Regne de Valéncia. 

Dit acte va contar en una representació de Cavallers del Centenar de la Ploma, que junt en atres autoritats i personalitats, representaren tots les branques històriques, artístiques i culturals del nostre Regne. 

També va intervindre el Director de Càtedra de Dret Foral, Javier Palau, qui va parlar de les figures i obres del Monarca Jaume I.

Per a concloure l'acte, un grup de tabalet i dolçaina va interpretar cant d'estil, finalisant-lo en la intervenció del tenor Javier Lozano que va cantar l'Himne de Valéncia i se va tancar en els acorts de l'Himne Nacional.