Celebració del DCCLXXV aniversari de l´entrada de Jaume I en la Ciutat de Valéncia

Per Orde del Lloctinent General, q.D.g. se li convoca i prega la seua assistència als actes que en Honor dels Patriotes Valencians celebrarà D.m. est Insigne Capítul el día 8 d´Octubre i que son els següents:

- 20.00 hores Santa Missa en la Capella del Sant Càliç de la Catedral Metropolitana de Valéncia.

- 20.40 hores Ofrena de una Corona de Llorer davant l´estàtua del Ballester del Centenar de la Ploma en el Palau de la Generalitat Valenciana. Esta escultura va ser realisada per D. Salvador Furió i Carbonell, fon confrare de l'Almoina de Sant Jordi i entrà en ella el 27 de Maig de l'any 2009.


- 21. 00 Vi d'honor

Nota: Es prega confirmació d'assistència degut a l’espai disponible en la Capella del Sant Càliç.