Visita institucional al Molt Ilustre Ajuntament de Daroca.

 

El passat dissabte 29 de Juny, l’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma va fer entrega de la medalla del 650 aniversari de la seua creació al Molt Ilustre Ajuntament de l’històrica i milenaria Ciutat de Daroca. En l’acte que va tindre lloc en el saló de plens de l’Ajuntament de Daroca, presidit per el centenari silló del Justicia de la Ciutat, es vàrem detallar els múltiples mèrits que concorren en la Ciutat de Daroca per la seua estreta vinculació en la conquista del Regne de Valéncia tant a nivel militar con religiós. 

El president de la Comarca de Camp de Daroca, D Javier Lafuente, en representació del Consistori, va rebre de mans del Lloctinent General del Centenar de la Ploma, Ilmo. Sr. Dr. Bernardo Celda, la medalla i pergamí acreditatiu de la concessió de la distinció del 650 aniversari del Centenar. 

En acabant, passàrem a l’archiu de la Ciutat, a on el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Daroca, D Pascual Sánchez, va descriure l’història de la Senyal Real d’Aragó, que va ser la que el rei moro va issar en la torre d’Alí-Bufat com senyal de la seua rendició al Reí En Jaume I. 

Posteriorment, anàrem a visitar la impressionant Basílica de Santa Maria dels Corporals per a poder gojar de l’explicació del milacle dels Sants Corporals que va succeir en Lluchent 1238 durant una batalla entre les tropes mores i cristianes, principalment constituides per soldats de Terol, Calatayud i Daroca.