Conferència impartida pel Prof. Dr. en Miguel Jover Cerdà al voltant de la situació de l'Albufera de Valéncia

 

El passat dimecres 22 de novembre es va iniciar el cicle cultural organisat pel Centenar de la Ploma, en esta ocasió en colaboració en el Cassino d’Agricultura, en una esplèndida conferència impartida per el Prof. Dr. en Miguel Jover Cerdá. 

D'una manera clara, directa i didàctica el ponent va detallar la situació actual de la Albufera en els diversos i amplis aspectes que comprén, mig ambient, peixca, caça, agricultura, económica, cultura i gastronomia, entre uns atres.

 
 
La situació és complicada i preocupant, pero en voluntat política i els recursos econòmics adequats la deterioració global de la nostra Albufera es pot revertir. Pero és imprescindible actuar de manera urgent. Entre les representants de l’Albufera caldria destacar la presència del president de la sequia d’Or i el president de la Confraria de Peixcadors de El Palmar.