Actes del Centenar de la Ploma per al dia 8 d'Octubre

Per orde del Lloctinent general vos convoque als actes de Celebració del DCCLXXVI de la Conquista de Valéncia por Jaume I i la creació del Regne de Valéncia Cristià. 

                                - Orde dels actes per al dia 8 d'Octubre-

Assistirem a la Santa Missa a les 20:00 en la Capella del Sant Càliç i posteriorment colocarem una corona de llorer en la Capelleta de Sant Jordi en la plaça de l'Almoina i en acabant oferirem una corona de llorer davant l'estàtua del Ballester del Centenar de la Ploma en el Palau de la Generalitat.

La Santa Missa es celebrarà en memòria d'Antoni Cantos i Camps on els seus fills retornaran el Collar de Cavaller com manen les Ordenances.