Funeral in memoriam en l'Iglésia de Sant Joan de la Creu


Estimats companyons, el pròxim dia 7 de Maig , dimecres, a les 20.00 tindrà lloc en l'Iglésia de Sant Joan de la Creu (carrer Poeta Querol) el funeral in memoriam dels  següents Cavallers:
 
  • Excm. Sr. Mossén Pasqual Martín-Villalba i Medina
  • Ilm. Sr. Mossén Vicent Baixauli i Pastor
  • Mossén Antonio Aparisi i Amoros
  • Ilm. Sr. Mossén Fernando Perez Campos

En el mateix acte, tindrà lloc el retorn per part de les famílies,  dels collars  de Cavallers com mana l´artícul 55 dels Estatuts i Ordenacions del Centenar de la Ploma.