Actes del Centenar de la Ploma dels dies 8 i 9 d'Octubre de l'any MMXIII

Per Orde del Lloctinent General q.D.g. l'Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma va realisar el 8 d'Octubre de 2013 una serie d'actes en Honor als Patriotes Valencians.Este any no se va poder realisar la Misa, promoguda per la Pía Almoina de Sant Jordi, en la capella externa dedicada a Sant Jordi en memòria de la primera Misa celebrada en en motiu de l'entrada en Valéncia del rei En Jaume I. Per este motiu la celebració se va fer en la Capella del Sant Càliç de la Catedral Metropolitana de Valéncia, oficiant la Misa En Jaume Sancho.

 Al concloure la Santa Misa, mos desplaçarem al Palau de la Generalitat Valenciana per a realisar una ofrena en Corona de Llorer davant l'estàtua del Ballester del Centenar de la Ploma, dita escultura va ser realisada per En Salvador Furió i Carbonell, que fon confrare de l'Almoina de Sant Jordi, entrant en ella el 27 de Maig del 2009.
 
Al dia següent, 9 d'Octubre, va tindre lloc la Provessó Cívica i en representació del Centenar de la Ploma acodiren els cavallers Mossen Federico Bisquert Lafuente i Mossen Sergio Landete Peris.

Minuts abans de les dotze del migdia, la Real Senyera eixia de l'Archiu Municipal cap al balcó de l'Ajuntament, que, en senyal real, 21 salves i sense inclinar-se davant ningú, va baixar al carrer per a començar la Provessó, arribant a la Catedral per a celebrar el Te Deum i finalisant la Provessó en el Parterre on se va fer l'ofrena floral davant l'Estàtua de Jaume I, conqueridor i fundador del Regne de Valéncia.