L'Excm. Sr. En Alfredo Escudero rep la Creu al Mèrit de la Guàrdia Civil

En data 27 d'abril, li fon concedida la Creu al Mèrit de la Guàrdia Civil en distintiu Blanc a nostre benvolgut companyer de Capítul Excm. Sr. En Alfredo Escudero y Díaz Madroñero.

Felicitem cordialment a nostre companyer Alfredo per esta nova condecoració que ara rep i que ve a reconéixer en tota justícia la seua llavor en pro de la Guàrdia Civil.